Vooruitblik – quid novi

Door Bosco Smit en Jet van Gelder

De zomervakantie is ten einde, de scholen starten hun activiteiten. Leraren en leerlingen zien er na maanden van thuisonderwijs en de daaropvolgende, welverdiende vakantie naar uit weer op school met elkaar aan de slag te gaan. Spannend blijft natuurlijk de vraag in hoeverre de lessen op school zelf, online of in een hybride vorm zullen gaan plaatsvinden.

De docenten Klassieke Talen staan klaar om hun leerlingen te verrijken met de machtige verhalen uit de Oudheid, die een prachtige spiegel vormen voor de moderne tijd. Zo biedt een redevoering van de Romeinse redenaar Cicero die komend jaar het onderwerp is van het eindexamen Latijn, mooi materiaal voor een vergelijking tussen de strafrechtspraak tegenwoordig en die bij de Romeinen in de eerste eeuw voor Christus. Thema’s als fake news en framing zullen bij het lezen van de Pro Sextio Roscio voortdurend een rol spelen.

Hiermee pakken de classici hun vertrouwde rol op waarin reflectie op het eigene via het vreemde zo’n belangrijk element vormt. En de gymnasiasten kunnen hun tanden weer zetten in de historische, maatschappelijke, filosofische en taalkundige vraagstukken die zij krijgen voorgelegd.

Intussen wordt er landelijk verder gewerkt aan de opbouw van een nieuw curriculum. Er komen teams die voor de verschillende leergebieden kerndoelen voor de onderbouw gaan formuleren. In die teams werken leraren en vakdidactici samen met vertegenwoordigers van SLO. Dit proces wordt begeleid door een wetenschappelijke curriculumcommissie. De Klassieke Talen zijn in dit vervolgproces ingedeeld bij het leergebied van de Moderne Vreemde Talen (MVT). De Vereniging van Classici in Nederland (VCN) is bezig in het voortgezet onderwijs actieve classici te zoeken die in dit team zitting willen nemen. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd contact op te nemen met Bosco Smit (zie website van de VCN).

Op 27 januari jl. sprak de toenmalige voorzitter van de VCN Jet van Gelder op uitnodiging van de Commissie Onderwijs van de Tweede Kamer. In deze hoorzitting sprak zij zich helder uit over de rol die de Klassieken binnen dit proces van opbouw van een nieuw curriculum kunnen spelen. Door de rijke ervaring die de classici hebben met vraagstukken op verschillende vakgebieden als taalverwerving, geschiedenis, filosofie en burgerschapsvorming kunnen de Klassieken een richtinggevende rol vervullen bij de opbouw van een nieuw curriculum. In Selfie met Sappho [1] zijn door de VCN de bouwstenen voor een nieuw curriculum geformuleerd; daarbij wordt voor het vak Griekse en Latijnse Talen en Culturen een doorlopende leerlijn gehanteerd. Deze rol zien wij als classici ook in het vervolgproces richting een nieuw curriculum onverminderd voor ons weggelegd.

Tot slot heeft ook binnen de gelederen van de classici een ontwikkeling plaatsgehad. Jet van Gelder heeft na 7(!) jaar voorzitterschap van de VCN de hamer overgedragen aan Bosco Smit. Uit het feit dat wij deze beschouwing samen schrijven, mag u afleiden dat het in de afgelopen jaren gevoerde, succesvolle beleid de richting bepaalt van het programma van de VCN voor de komende jaren.

Ondertussen zijn we voornemens middels de website klassieken.nu en deze nieuwsbrief u te blijven informeren over de ontwikkelingen binnen het vakgebied. Ook zullen we, net als bij het opstellen van Selfie met Sappho, graag via deze website uw mening peilen en om reacties vragen.'Vooruitblik – quid novi' has no comments

Geef als eerste commentaar hierop!

Wil je jouw gedachten delen?

Your email address will not be published.

Deze website is onderdeel van de Vereniging Classici Nederland en gerealiseerd door AdCon Online Marketing.