Partners

De website Klassieken.nu is een initiatief van de Vereniging Classici Nederland (VCN). Meer informatie over de VCN is te vinden op de website van de vereniging. Op deze pagina zijn de partners van Klassieken.nu te vinden.


 

Nederlands Klassiek Verbond (NKV)

Website: www.nkv.nl

Het Nederlands Klassiek Verbond (NKV) is een vereniging voor iedereen die geïnteresseerd is in de Grieks-Romeinse Oudheid.

Het NKV belicht alle facetten van de Oudheid (Klassieke talen, archeologie, geschiedenis) en organiseert jaarlijks vele lezingen, excursies en leeskringen. Leden krijgen vijfmaal per jaar het tijdschrift Hermeneus en hebben gratis toegang tot alle activiteiten. In Nederland en Vlaanderen zijn meer dan dertig afdelingen actief.

 

 


 

Euroclassica

Website: www.euroclassica.eu 

Euroclassica is het Europese samenwerkingsverband van de vakverenigingen voor classici in heel Europa. Op dit moment zijn er 25 nationale verenigingen aangesloten, waaronder de VCN.

Euroclassica houdt zich bezig met pedagogische, culturele en wetenschappelijke vragen op het gebied van de klassieke talen. De doelstellingen zijn:
– het bijeenbrengen van alle vakverenigingen van docenten klassieke talen in Europa om zo samenwerking te bevorderen
– het behoud en stimuleren van de klassieke talen in Europa, vanuit de opvatting dat dit vakgebied Europa bindt en verenigt
– het benadrukken van het belang van de klassieke talen en het onderwijs daarin.

 


 

Livius

Website: www.livius.nl

Livius is vermoedelijk het bekendst van de cursussen over geschiedenis, religie, cultuur en literatuur, maar de medewerkers zijn ook actief in de journalistiek, op het internet en als reisleiders. Deze activiteiten hebben met elkaar gemeen dat wetenschappelijke informatie zo goed en aantrekkelijk mogelijk wordt overgedragen aan een zo breed mogelijk publiek. De medewerkers van Livius doen hun best niet alleen te vertellen over geschiedenis, religie, cultuur en literatuur, maar ook uit te leggen hoe onderzoekers tot hun inzichten zijn gekomen.

Livius geeft elke maand een elektronische nieuwsbrief uit waarin het voornaamste oudheidkundige nieuws kritisch wordt samengevat. Jona Lendering is in 2004 medeoprichter geweest van Livius. Op Klassieken.nu kom je zijn blogs regelmatig tegen.

 


 

Stichting Zenobia

Website: www.stichtingzenobia.nl

 

Stichting Zenobia bevordert de bestudering van oost-west verhoudingen in de meest dynamische ontmoetingsplaats van volken en culturen in de menselijke  geschiedenis: het oostelijk mediterrane bekken.

Zij tracht, met een sterke nadruk op de historische dimensie, dit doel te bereiken door middel van het organiseren van congressen en symposia, het uitbrengen van boeken en catalogi, het ondersteunen van tentoonstellingen en studiereizen en, bovenal, het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek. De stichting dankt haar naam aan Zenobia, de derde-eeuwse koningin van de Syrische woestijnstad Palmyra, die enige tijd een deelrijk binnen het Romeinse imperium beheerste.

 


 

Roma Aeterna

Website: romaaeterna.nl

Roma Aeterna is het enige tijdschrift in het Nederlands taalgebied met exclusieve aandacht voor de Eeuwige Stad.

Alle artikelen zijn zoveel mogelijk gekoppeld aan concrete plaatsen in Rome, die samengevat zijn op een overzichtskaart van de stad. Dit maakt Roma Aeterna bijzonder geschikt voor het onderwijs, voor op Romereis en voor iedereen die meer wil ontdekken over de Eeuwige Stad. Het tijdschrift verschijnt twee keer per jaar en is gratis te lezen op de website. Ook is het tijdschrift in een luxe vormgegeven druk verkrijgbaar bij onder meer Athenaeum Boekhandel in Amsterdam en het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.

 


 

Stichting Het Zelfstandig Gymnasium

Website: www.gymnasia.nl

Binnen de SHZG werken alle 40 zelfstandige gymnasia samen aan modern, gymnasiaal onderwijs, dat ruimte maakt voor de ontwikkeling van leerlingen.

Daarbij ligt de nadruk op waarderend werken, uitwisseling en groei.  De SHZG organiseert het Honours Programma Gymnasia waaraan inmiddels 35 scholen meedoen en zo’n 250 leerlingen door het hele land.  We ontwikkelen ons en werken aan kwaliteit binnen het Collegiaal Waarderend Onderzoek (CWO).  Tientallen docenten zijn actief in de verschillende onderzoekswerkgroepen van de SHZG en velen bezoeken inspirerende bijeenkomsten als de rectorenconferentie, conrectorenconferentie, werkmiddagen voor decanen of middenkader, opleidings- en regiodagen voor HPG-begeleiders, opleiding voor het CWO of het ontwikkeltraject waarderend leidinggeven.

 


 

Stichting Roman Ports

Website: www.romanports.org

Stichting Roman Ports is een non-profit organisatie die zich sterk maakt voor verspreiding van kennis over de antieke Romeinse havens en onderzoek daarnaar stimuleert en financieel ondersteunt. Alle geïnteresseerden worden uitgenodigd om lid te worden van onze Facebook groep Roman Ports. In die groep worden veel nieuwtjes en artikelen gedeeld. Daarnaast heeft de stichting ook een website: www.romanports.org. Op die website staan veel artikelen over het leven in en om de havens en de scheepvaart van de Romeinen. De site is een rijke bron voor scholieren en geïnteresseerden.

 


 

Classica Vlaanderen

Website: www.classicavlaanderen.be

Classica Vlaanderen verenigt alle instellingen en organisaties die zich in de Vlaamse regio bezighouden met het onderwijs van klassieke talen en antieke cultuur. De verschillende onderwijsnetten en scholen zijn er vertegenwoordigd door hun pedagogische begeleiders. De onderwijsinspectie klassieke talen maakt deel uit van Classica Vlaanderen. Academici en leraren secundair onderwijs vinden elkaar in onze vereniging. Ook de hogescholen zijn van de partij. Verder is het steeds goed samenwerken met krachtige organisaties die een heleboel enthousiaste leden tellen. Culturele organisaties en reisorganisaties dragen graag hun steentje bij. Ten slotte organiseert het Certaminacomité reeds jaren vertaalwedstrijden voor Grieks en Latijn, met een internationale weerklank. Ook dit comité is een vast lid van onze vereniging.

 


 

Lampas, tijdschrift voor classici

Website: www.lampas.verloren.nl

Redactie: lampas@verloren.nl

Lampas is een tijdschrift voor en door classici, en daaronder verstaan wij alle classici: (oud-)studenten, docenten en junior- en senioronderzoekers. Haar lezers worden op wetenschappelijk verantwoorde wijze op de hoogte te gehouden van recente inzichten en ontwikkelingen op de voor de Klassieke Oudheid relevante gebieden. Tevens wil zij, onder andere in de didactische rubriek, leraren GTC en LTC materiaal bieden dat direct of indirect bruikbaar is voor de lespraktijk in het VWO. Lampas slaat zo een brug tussen wetenschap en middelbaar onderwijs. Lampas heeft ook een eigen website. Hier staan bijlagen en lesmaterialen bij Lampas-artikelen. Met inachtneming van een vertraging van twee jaar zijn Lampas-jaargangen ook toegankelijk op de website van Tresoar, via lampasonline.nl.

 


 

Stichting Carptim

Website: www.carptim.nl

Stichting Carptim wil positief bijdragen aan het vertaalklimaat in Nederland en Vlaanderen voor Latijn en Grieks.  Dit doen we onder andere door het stimuleren van nieuwe uitgaven van klassieke vertalingen of bewerkingen. Het kan ook gaan om beschouwingen daarover. Zo willen we het klassieke vertaalwerk beter bekendmaken bij een breed publiek, vooral bij leerlingen en studenten. De stichting draagt als naam een zeldzaam Latijns bijwoord  met als betekenis ‘pluksgewijs’, ‘stukje bij beetje’, ‘hier wat en daar wat’.  De stichting is opgericht eind 2016.

 


 

Vici.org en Omnesviae.org

Website: Vici.org en OmnesViae.org 

Voor velen is de Romeinse en Griekse cultuur iets van ver weg, uit ver een verleden. Vici.org (en de zustersite OmnesViae.org ) laten zien dat de klassieke oudheid zich gewoon bij jou en mij om de hoek afspeelde. Vici.org toont als ‘Archeologische Atlas van de Oudheid’ hoe de wereld er in de oudheid in geografische zin uitzag en wat daar nu nog van terug te vinden is. Opgezet als een soort van ‘wiki’ wordt iedereen uitgenodigd in niet alleen rond te kijken en zo bijvoorbeeld een oudheidkundige vakantie te plannen maar ook zelf kennis te delen. OmnesViae.org is een online routeplanner gebaseerd op de ‘Tabula Peutingeriana’, een middeleeuwse kopie van een Romeinse wegenkaart.

 


 

Belangengroep Gymnasiale Vorming (BGV)

Website: www.bgv.aob.nl

De Belangengroep Gymnasiale Vorming (BGV) streeft ernaar allen die bij het gymnasiale onderwijs in Nederland betrokken zijn met elkaar in gesprek te brengen, zowel van de 38 zelfstandige gymnasia als van de circa 250 scholengemeenschappen, Classici en niet-Classici, docenten en schoolleiders. Zo initieert de BGV onder andere het Landelijk Overleg Klassiek Onderwijs Nederland (LOKON). De BGV doet onderzoek naar de situatie in gymnasiaal Nederland, waaruit een aantal publicaties is voortgekomen. De BGV organiseert regionale inloopavonden, ‘Gymnasiumcafés’, en landelijke (werk)conferenties. Op uitnodiging bezoekt de BGV scholen die de Gouden Standaard aan hun praktijk willen toetsen. De BGV is een afdeling van en werkt samen met de AOb.

 


 

Deze website is onderdeel van de Vereniging Classici Nederland en gerealiseerd door AdCon Online Marketing.