VCN Volgteam

Het Volgteam van de VCN (Vereniging Classici Nederland) wil graag uw mening weten over de Grote Opdrachten voor het klassieken-onderwijs. Hoe houden we het onderwijs in de klassieke talen bestendig gedurende de komende decenia?  In het kader van de aanstaande curriculumherziening (zie hier) is het volgteam van VCN bezig geweest met het in kaart brengen van de speerpunten voor de toekomst. Hierbij heeft het Volgteam dezelfde procedure als de ontwikkelteams van Curriculum.nu.

Na het Visiedocument en de Grote Opdrachten volgen nu de bouwstenen. De Bouwstenen zijn een uitwerking van de eerdere Grote Opdrachten. Ze werken de kennis en vaardigheden uit die passen bij de essenties van het leergebied GLTC, zoals die in de Opdrachten naar voren kwamen. Het Volgteam legt daarom graag zeven Bouwstenen, ingeleid en toegelicht, aan u voor. Uw reactie via een enquête, bestaande uit acht vragen, stellen wij erg op prijs.

Geef hier uw reactie op de Bouwstenen

Wat vooraf ging
Eerder kwam het VCN-Volgteam met een visiedocument over het klassieken-onderwijs.  Hierop volgden veel constructieve reacties vanuit klassieken-minnend Nederland. Tot onze vreugde reageerden ook veel docenten. Die reacties zijn verzameld en geanonimiseerd in te zien op deze webpagina.

Daarop volgden -in concept- de Grote Opdrachten. Uw expertise en betrokkenheid hebben ons erg geholpen in het aanpassen daarvan. Zo proberen we tot Opdrachten te komen waarin een ieder zich kan vinden. We vroegen middels een enquête om uw mening. Deze liep tot 7 juli 2019, maar is ook naderhand nog in te vullen via de volgende pagina.

Wat er volgt

De enquêteperiode van de Bouwstenen duurt tot in september . Tijdens de VCN Nazomer-Conferentie zullen deze ook uitgebreid aan de orde komen. Vervolgens zullen alle stukken, te weten Visie, Grote Opdrachten en Bouwstenen in één document uiterlijk 1 november op het bureau van minister Arie Slob gelegd worden.  Er is nog veel werk te doen, maar met uw hulp en input redden we dat.

Via deze webpagina blijft u op de hoogt van alle vervolgstappen.

Deze website is onderdeel van de Vereniging Classici Nederland en gerealiseerd door X11 Creatie.