VCN Volgteam

Hoe houden we het onderwijs in de klassieke talen bestendig gedurende de komende decenia?  In het kader van de aanstaande curriculumherziening (zie hier) is het volgteam van VCN bezig met het in kaart brengen van de speerpunten voor de toekomst. Hierbij heeft het Volgteam dezelfde procedure als de ontwikkelteams van Curriculum.nu. Als overkoepelend resultaat presenteert het Volgteam op 31 oktober 2019 een eindrapport getiteld ‘Selfie met Sappho’.

Wat er volgt

Alle stukken, te weten Visie, Grote Opdrachten en Bouwstenen worden in één document op 31 oktober aan minister Arie Slob gepresenteerd. Via deze webpagina blijft u op de hoogt van alle vervolgstappen.

Wat vooraf ging

Eerder kwam het VCN-Volgteam met een visiedocument over het klassieken-onderwijs.  Hierop volgden veel constructieve reacties vanuit klassieken-minnend Nederland. Tot onze vreugde reageerden ook veel docenten. Die reacties zijn verzameld en geanonimiseerd in te zien op deze webpagina.

Daarop volgden -in concept- de Grote Opdrachten. Uw expertise en betrokkenheid hebben ons erg geholpen in het aanpassen daarvan. We vroegen middels een enquête om uw mening. Deze liep tot 7 juli 2019. De enquêteperiode van de Bouwstenen duurde tot 14 september . Tijdens de VCN Nazomer-Conferentie kwamen ze ook uitgebreid aan bod.

Na het Visiedocument en de Grote Opdrachten volgden de Bouwstenen. De Bouwstenen zijn een uitwerking van de eerdere Grote Opdrachten. Ze werken de kennis en vaardigheden uit die passen bij de essenties van het leergebied GLTC, zoals die in de Opdrachten naar voren kwamen. Het Volgteam legde daarom de zeven Bouwstenen, ingeleid en toegelicht, aan u voor in een enquête: ook de reacties daarop waren van groot belang.

Het eindrapport

Op 31 oktober 2019 is het eindrapport gepresenteerd. De stappen daarnaartoe zijn allemaal voorgelegd via vragenlijsten. Hierboven is al verwezen naar de reacties op de Visie. U vindt ze ook hier.
De reacties op de Grote Opdrachten vindt u hier.
De reacties op de Bouwstenen vindt u hier.

Deze website is onderdeel van de Vereniging Classici Nederland en gerealiseerd door X11 Creatie.