VCN Volgteam

Het Volgteam van de VCN (Vereniging Classici Nederland) wil graag uw mening weten over de Grote Opdrachten voor het klassieken-onderwijs. Hoe houden we het onderwijs in de klassieke talen bestendig gedurende de komende decenia?  In het kader van de aanstaande curriculumherziening (zie hier) is het volgteam van VCN bezig geweest met het in kaart brengen van de speerpunten voor de toekomst. Hierbij heeft het Volgteam dezelfde procedure als de ontwikkelteams van Curriculum.nu.

De huidige Grote Opdrachten blijven echt nog een concept, er zijn nog aanpassingen nodig.  Uw expertise en betrokkenheid kunnen ons daarbij helpen. Uw adviezen zullen wij graag ter harte nemen om zo tot Opdrachten te komen waarin een ieder zich kan vinden. Daarom vragen we graag om uw mening middels de volgende enquête:

Geef hier uw mening over de Grote Opdrachten

De enquête loopt tot 5 juli. We hopen op even enthousiaste reacties als op het eerdere visiedocument.

Wat vooraf ging

Eerder kwam het VCN-Volgteam met een visiedocument over het klassieken-onderwijs.  Hierop volgden veel constructieve reacties vanuit klassieken-minnend Nederland. Tot onze vreugde reageerden ook veel docenten. Die reacties zijn verzameld en geanonimiseerd in te zien op deze webpagina.

Wat er volgt

Het VCN-Volgteam heeft zeven Grote Opdrachten voor de klassieke talen geformuleerd. Na de enquêteperiode tot 5 juli volgt de volgende stap, te weten de Bouwstenen. Ook deze leggen we graag aan u voor. Tijdens de VCN Nazomer-Conferentie zullen deze ook uitgebreid aan de orde komen. En dan zullen alle producten, te weten Visie, Grote Opdrachten en Bouwstenen in één document uiterlijk 1 november op het bureau van minister Arie Slob gelegd worden.  Er is nog veel werk te doen, maar met uw hulp en input redden we dat.

Via deze webpagina blijft u op de hoogt van alle vervolgstappen.

Deze website is onderdeel van de Vereniging Classici Nederland en gerealiseerd door X11 Creatie.