VCN Volgteam

Hoe houden we het onderwijs in de klassieke talen bestendig gedurende de komende decenia?  In het kader van de aanstaande curriculumherziening (zie hier) is het volgteam van VCN bezig geweest met het in kaart brengen van de speerpunten voor de toekomst. Hierbij heeft het Volgteam dezelfde procedure als de ontwikkelteams van Curriculum.nu.

Na het Visiedocument en de Grote Opdrachten volgden  de bouwstenen. De Bouwstenen zijn een uitwerking van de eerdere Grote Opdrachten. Ze werken de kennis en vaardigheden uit die passen bij de essenties van het leergebied GLTC, zoals die in de Opdrachten naar voren kwamen. Het Volgteam legde daarom de zeven Bouwstenen, ingeleid en toegelicht, aan u voor in een enquête. De binnengekomen reacties worden momenteel verwerkt.

Wat vooraf ging
Eerder kwam het VCN-Volgteam met een visiedocument over het klassieken-onderwijs.  Hierop volgden veel constructieve reacties vanuit klassieken-minnend Nederland. Tot onze vreugde reageerden ook veel docenten. Die reacties zijn verzameld en geanonimiseerd in te zien op deze webpagina.

Daarop volgden -in concept- de Grote Opdrachten. Uw expertise en betrokkenheid hebben ons erg geholpen in het aanpassen daarvan. Zo proberen we tot Opdrachten te komen waarin een ieder zich kan vinden. We vroegen middels een enquête om uw mening. Deze liep tot 7 juli 2019. De enquêteperiode van de Bouwstenen duurde tot 14 september . Tijdens de VCN Nazomer-Conferentie kwamen ze ook uitgebreid aan bod.

Wat er volgt

Alle stukken, te weten Visie, Grote Opdrachten en Bouwstenen worden in één document uiterlijk 1 november aan minister Arie Slob gepresenteerd.  Er is nog veel werk te doen, maar met uw hulp en input redden we dat.

Via deze webpagina blijft u op de hoogt van alle vervolgstappen.

Deze website is onderdeel van de Vereniging Classici Nederland en gerealiseerd door X11 Creatie.