Briefliteratuur

Briefliteratuur

Boeken – ze zijn van alle tijden, ben je geneigd te denken. Tegenwoordig lezen we vooral romans, maar de roman is een piepjong literair genre. Als eerste roman geldt Pamela or virtue rewarded, in 1740 en 1741 gepubliceerd door de Engelse schrijver Samuel Richardson. Het is een brievenroman, waarin we in brieven en dagboekfragmenten een beeld krijgen van de hoofdpersoon, een deugdzaam meisje.

De vorm van Pamela geeft al aan waar de oorsprong van onze hedendaagse roman ligt: in de brief. Zeker bij de Romeinen genoot de briefliteratuur een grote status. Het waren ook niet de minsten die hun brieven publiceerden: vooral de namen van Plinius de Jongere, Seneca en Cicero springen er uit. Plinius’ brieven zijn gebundeld in tien boeken, de Epistulae. In de eerste negen vinden we in totaal 247 brieven, vooral aan vrienden, familieleden en relaties; in het tiende boek staat zijn correspondentie met keizer Trajanus, met wie Plinius de laatste jaren van zijn leven schreef omdat hij toen gouverneur was van de provincie Bithynië.

De brieven van Seneca zijn vooral filosofische overpeinzingen over levenskwesties als het omgaan met tegenslagen of juist heel praktische zaken, zoals herrie op straat of slavernij. Daar tegenover zijn de 900 brieven van Cicero juist heel persoonlijk. Waarschijnlijk durfde Cicero zijn diepste zielenroerselen op te schrijven omdat het helemaal niet de bedoeling was dat ze ooit zouden worden gepubliceerd. Zeker weten we het niet, maar vermoedelijk was zijn secretaris Tiro betrokken bij de latere publicatie.


Tagged: , ,


'Briefliteratuur' has no comments

Be the first to comment this post!

Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published.

Deze website is onderdeel van de Vereniging Classici Nederland en gerealiseerd door X11 Creatie.