Minister Slob: ‘Burgerschapsonderwijs moet scholieren kernwaarden bijbrengen’

Het burgerschapsonderwijs in Nederland is volgens het kabinet op dit moment te vrijblijvend, de wettelijke opdracht te vaag. Daarom moeten alle scholieren les krijgen over democratie, mensenrechten en de rechtsstaat. Tegelijkertijd krijgt de Onderwijsinspectie meer handvatten om in te grijpen als scholen onvoldoende duidelijk zijn over de kernwaarden van onze democratische rechtsstaat. “Kinderen worden immers niet geboren met een ‘democratisch gen’,” aldus Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) in een toelichting.

Klassieke waarden

Zoals we al eerder schreven is het voor goed burgerschaponderwijs van belang om maatschappelijke thema’s te koppelen aan de klassieke talen. De Klassieken geven je immers toegang tot de inspiratiebron van onze democratische rechtsstaat en van de waarden die aan de basis liggen van onze samenleving. Ze geven richting aan de ontwikkeling van Nederlandse scholieren tot volwaardige burgers. Dit alles staat ook beschreven in de Kernboodschap van Klassieken.nu.

De hervorming van het burgerschapsonderwijs vormt een onderdeel van de voorgenomen curriculumherziening ‘Curriculum.nu’. Het ontwikkelteam ‘Burgerschap’ is hiermee aan de slag. Begin 2019 wordt het advies over burgerschap overhandigd aan de Minister. Naast kennis over democratische rechtsstaat en mensenrechten zal het burgerschapsonderwijs ook een bijdrage moeten leveren aan de ontwikkeling van leerlingen tot burgers die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving.

“Sommigen doen het perfect en hebben burgerschap echt in het DNA van de school verweven, bij anderen wordt burgerschap met één les per jaar afgedaan”, zegt Slob. “Burgerschap is de manier waarop mensen deelnemen aan de maatschappij. In Nederland is dat met respect voor elkaar, voor de democratie en de rechtsstaat en voor de vrijheden die iedereen heeft. Die gemeenschappelijke waarden zijn van belang om met allerlei verschillende mensen vreedzaam samen te leven.”

Vrijheid van onderwijs

In een interview met Dagblad Trouw bezweert de Minister dat de vrijheid van onderwijs met deze hervorming niet in het geding is. “Ik wil alleen richting geven waaraan de inhoud moet voldoen. Tegelijkertijd houden scholen ruimte om keuzes te maken in hun lesaanpak, methodes en leermiddelen. Zolang scholen maar wel fundamentele waarden en vrijheden respecteren en onderwijzen. Een belangrijke basiswaarde in het onderwijs is dat mensen verschillend mogen zijn en dat we respect moeten hebben voor elkaar.”

Het volgteam van Klassieken.nu (lees hier meer over het volgteam) houdt de plannen van minister Slob en het ontwikkelteam ‘Burgerschap’ de komende tijd nauw in de gaten.'Minister Slob: ‘Burgerschapsonderwijs moet scholieren kernwaarden bijbrengen’' has 1 comment

  1. 4 juli 2018 @ 13:26 Wim Cox

    DIT IS TOCH ALLEMAAL NIET NODIG! MINISTER SLOB HEEFT TOCH ZELF GYMNASIUM? OF VERGIS IK ME.

    Reply


Wil je jouw gedachten delen?

Your email address will not be published.

Deze website is onderdeel van de Vereniging Classici Nederland en gerealiseerd door AdCon Online Marketing.