Campagnenieuws Klassieken.nu

De VCN startte tijdens de jaarconferentie in maart 2017 de campagne Klassieken.nu. De door het kabinet gepresenteerde plannen in het kader van Onderwijs2032, inmiddels ‘ Curriculumherziening in het primair en voortgezet onderwijs ‘ geheten, waren de concrete aanleiding. Zoals VCN-voorzitter Jet van Gelder het in haar Jaarrede verwoordde: ” Het is aan ons om een goede plek te veroveren of te behouden voor GLTC !”.

Dat gebeurt onder meer via een lobby in politiek Den Haag. En door middel van de campagne Klassieken.nu. Doel: het grote maatschappelijk belang van de vakken GTC en LTC onder de aandacht te brengen van de omgeving van leerlingen, van politiek, media en het grote publiek. En ook het elkaar laten zien welke mooie en stimulerende activiteiten er binnen en buiten de scholen plaatsvinden. Extra elan voor het vakgebied!

Al meer dan 1000 lezers van Klassieken.nu nieuwsbrief
Belangrijke instrumenten voor de campagne zijn de website www.klassieken.nu en de bijbehorende digitale nieuwsbrief. Deze laatste verschijnt één keer per maand en wordt inmiddels aan meer dan 1000 belangstellenden verzonden. De nieuwsbrief wordt goed gelezen. De laatste werd door 68% in de eerste 24 uur na verzending geopend.

Daarnaast is de website hét podium voor alles wat op een aansprekende manier duidelijk maakt hoezeer GLTC is verweven met onze moderne samenleving. En hoeveel wij er als samenleving aan hebben. De website wordt uitstekend bezocht. Wat gebeurt er allemaal op de scholen? Welke opvallende activiteiten vinden er plaats, hoe creatief wordt omgegaan met de lesstof en welke bijzondere initiatieven nemen de leerlingen?

Maar ook veel aandacht voor de klassieken buiten de scholen, in de samenleving. Als onderdeel van ons dagelijks leven. Met name niet-klassiek geschoolden verbazen zich over de wijd verspreide aanwezigheid in onze moderne cultuur. De voorbeelden zijn legio. Van de namen van voetbalclubs tot de aanwezigheid in straten, op pleinen en in buurten, in de beeldende kunsten en de literatuur.

Bijna 40 ambassadeurs dragen onze campagne
De campagne wordt in belangrijke mate gedragen door de nu bijna 40 enthousiaste ambassadeurs die ons vanuit het hele land berichten over wat er allemaal op hun scholen en in hun omgeving gebeurt. Het netwerk groeit op een heel natuurlijke manier. De ambassadeurs dragen elkaar aan. Het is de volgende fase in de campagne om de klassieken veel zichtbaarder te maken. De ambassadeurs zijn onderdeel van de beweging die de VCN op gang wil brengen. Van Groningen tot Maastricht en van Winterswijk tot Amsterdam leveren zij hun bijdragen aan de campagne.

Het zichtbaar en relevant maken van de klassieken is een belangrijke steun in de rug van de VCN bij het bepleiten van de waarde van GLTC in het nieuwe onderwijscurriculum. Je kunt nu eenmaal het best je standpunten verdedigen door te laten zien wat je allemaal doet. En dat is heel veel en van een gemiddeld hoge kwaliteit. Iedereen die een bijdrage aan de campagne wil leveren, is dan ook van harte welkom!'Campagnenieuws Klassieken.nu' has no comments

Geef als eerste commentaar hierop!

Wil je jouw gedachten delen?

Your email address will not be published.

Deze website is onderdeel van de Vereniging Classici Nederland en gerealiseerd door AdCon Online Marketing.