Klassieken.nu op Nazomerconferentie

28 augustus 2017

Op 25 en 26 augustus jongstleden werd in Leiden de VCN Nazomerconferentie 2017 gehouden. Ter afsluiting gaf VCN-bestuurslid Kokkie van Oeveren een korte toelichting op de stand van zaken rond de campagne Klassieken.nu.

Sinds VCN-voorzitter Jet van Gelder op de jaarconferentie in maart de campagne presenteerde, is er op vele fronten hard gewerkt. Het meest zichtbare onderdeel van de campagne is de website en bijbehorende nieuwsbrief Klassieken.nu, met onder meer testimonials van oud-leerlingen, verhalen over iconen, bijdragen over ‘dagelijks klassiek’ en ‘on tour’. Met al deze voorbeelden willen we als classici onze inspiratie met elkaar delen, niet-classici laten zien wat GLTC behelst en politiek Den Haag er van overtuigen dat een curriculum in de 21e eeuw niet zonder GLTC kan.

Nu de basis is gelegd, is het zaak meters te maken, op te schalen. Het VCN-bestuur is slagvaardig maar vanzelfsprekend niet in staat op de hoogte te geraken van alles wat er speelt op de scholen. Daar zijn ambassadeurs voor nodig: zij ‘ontsluiten’ de kennis over mooie projecten op hun school, over bijzonder leerlingen, over vakoverstijgende initiatieven et cetera.
Het ambassadeursnetwerk groeit gestaag, ook door de oproepen in de nieuwsbrief en op de Nazomerconferentie. Kokkie van Oeveren: “Schroom niet!”.

Voor informatie over het ambassadeursnetwerk, aanmelden als ambassadeur, maar ook voor het sturen van (ideeën voor of aanzetten tot) bijdragen voor de website: mail naar info@klassieken.nu

Presentaties Nazoco online
Het presentatiemateriaal van de sprekers op de Nazomerconferentie wordt op de VCN-website gepubliceerd.

 


Tagged: , ,


'Klassieken.nu op Nazomerconferentie' has no comments

Be the first to comment this post!

Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published.

Deze website is onderdeel van de Vereniging Classici Nederland en gerealiseerd door X11 Creatie.