De tijd vliegt

Door Bosco Smit | Hora ruit et tempus fugit. Elke classicus is vertrouwd met deze quote van de Romeinse auteur Persius (1ste eeuw n. Chr.). De dichter wijst ons op het verglijden van de tijd zonder dat de mens daar invloed op heeft. Een gevoel dat ik maar al te goed ken: het schooljaar spoedt zich naar de kerstvakantie en daarmee naar het nieuwe kalenderjaar. Tijd dus, voor een terugblik en een blik vooruit.

Voor de klassieke talen in Nederland zijn het enerverende maanden geweest. Het schooljaar startte met twee conferenties, waarvan de eerste, “Inclusie in het gymnasiumonderwijs”, werd georganiseerd door de jubilerende Belangengroep Gymnasiale Vorming. Dit thema staat bij de classici hoog op de agenda.

Twee weken later kwamen bijna 180 classici bijeen voor de Nazomerconferentie “NaZoCo”. Het door de vakgroep GLTC in Leiden in samenwerking met de VCN gepresenteerde programma kreeg een hoge waardering. De lezingen en workshops voldeden prima als inhoudelijke verdieping op de eindexamenpensa Grieks en Latijn van dit schooljaar. Ook de meer op didactiek gerichte workshops brachten de aanwezigen nieuwe inzichten bij. Vanzelfsprekend droeg het feit dat we elkaar weer in levenden lijve konden ontmoeten bij aan de positieve beleving van deze nascholingsactiviteit.

Tijdens de NaZoCo bleek veel belangstelling te bestaan voor het traject van Vakvernieuwing. Het is immers alweer drie jaar dat de VCN Selfie met Sappho, het in brede lagen van classici gedragen eindproduct van ons Volgteam ten tijde van Curriculum.nu, presenteerde. Inmiddels zijn wij met dit traject gestart, onder leiding van SLO.

De Vakvernieuwingscommissie is samengesteld en op 15 december officieel aan haar taak begonnen. Pieter van den Broek, Marijne de Ferrante-Molenaar, Mareike van der Keur en Kokkie van Oeveren, mijn grote dank dat jullie deze mooie en inspirerende taak op je hebben genomen. Ik zie met veel belangstelling en vertrouwen uit naar jullie tussenrapportages die ons in de komende maanden zullen gaan bereiken.

Voor de VCN betekent dit dat 2023 sterk in het teken komt te staan van de communicatie rondom de producten van de Vakvernieuwingscommissie. Bovendien staat ook buiten de VCN de tijd niet stil. Er is de positie van de klassieken die op meer dan enkele scholen onder druk staat en tegelijk een tekort aan leraren. Er is een publiek debat, een minister die iets van een geitenpaadje verkent voor een brede brugklas en tegelijk het onbenutte kapitaal van de klassieken in de volle breedte van het middelbaar onderwijs.

Als VCN-bestuur zien we uit naar een inspirerend en verbindend traject in de sfeer van Curriculum.nu. Graag denken we weer met alle classici in Nederland samen na over de, hopelijk nabije, toekomst van ons vak. Dit spreek ik graag uit als wens voor het nieuwe jaar.

Felix vobis sit annus novus!


'De tijd vliegt' has no comments

Geef als eerste commentaar hierop!

Wil je jouw gedachten delen?

Your email address will not be published.

Deze website is onderdeel van de Vereniging Classici Nederland en gerealiseerd door AdCon Online Marketing.