Zomergroet

Door Bosmo Smit | Voor het onderwijs, de Kamers en een groot deel van Nederland is inmiddels de zomervakantie aangebroken. Daarmee eindigt schooljaar 2021 – 22, een schooljaar dat in betrekkelijke openheid begon, maar al snel opnieuw te maken kreeg met het coronavirus en de maatregelen daartegen. Voor mij als leraar betekende dat– net als voor de leerlingen – opnieuw de uitdagingen van afstandsonderwijs.

Naast het schooljaar liep het parlementaire jaar: opnieuw kwam er schot in de zaak van de curriculumherziening. Als VCN zijn we blij nauw betrokken te blijven bij de ontwikkeling van nieuwe eindtermen. Opnieuw kunnen we putten uit de inzichten van Selfie met Sappho, waaraan zo vele classici drie jaar geleden bijdroegen. Hoewel de zomervakantie vooral bedoeld is om tot rust te komen, ligt ter voorbereiding Selfie klaar als vakantieliteratuur.

Ook wat dat betreft komt de vakantie op een goed moment. Net als op scholen ligt in de Kamer het werk even stil. Tussen de vakanties door maakt met hier en daar van de rust gebruik om na te denken over het volgend jaar. Het ene te doen, en het ander niet te laten zijn daarbij even belangrijk. Als VCN kijken we uit naar het werk aan het nieuwe curriculum en als leraren hopen we op een mooi, open schooljaar. Bovenal genieten we in de zomerzon echter van de nodige ontspanning: ik wens u een mooie zomer toe!


'Zomergroet' has no comments

Geef als eerste commentaar hierop!

Wil je jouw gedachten delen?

Your email address will not be published.

Deze website is onderdeel van de Vereniging Classici Nederland en gerealiseerd door AdCon Online Marketing.