Creatief tekstbegrip

Onderwijs bleek ‘in dagen van corona’ voor leerlingen en leraren een zware dobber. Maar veel docenten en leerlingen legde een bijzonder veerkracht aan de dag. We lichten een voorbeeld uit van het RSG Magister Alvinus uit Sneek, waar een leerling uit Gymnasium 2 een prachtige strip maakte.

Zo schreef Elkse de Groot, docent aan het RSG Magister Alvinus te Sneek ons het volgende: “Hoe kan een creatieve gymnasiast, die werkstukken maken misschien wel het leukst vindt van de klassieke vakken, toch laten zien wat hij of zij geleerd heeft op het gebied van tekstbegrip? “

De tekst in kwestie gaat over het ezeltje Ajax, dat vlijtig dienst doet in de meelmolen van een bakkerij. Tijdens het zwoegen rond de molensteen, schieten hem allerlei gedachten te binnen.

De Groot: “Menna uit G2B heeft in overleg met haar docent bedacht om door middel van tekeningen te laten zien dat ze begrijpt wat er in het Latijn staat. Hiermee heeft ze aan de sectie Klassieke Talen en haar mentor laten zien hoe mooi zij taal en beeld kan combineren. “

De ezel in kwestie geeft ons in deze dagen het goede voorbeeld: “Het leven geeft ons goede en slechte tijden. In slechte tijden doet het me goed na te denken over betere…”.


'Creatief tekstbegrip' has no comments

Geef als eerste commentaar hierop!

Wil je jouw gedachten delen?

Your email address will not be published.

Deze website is onderdeel van de Vereniging Classici Nederland en gerealiseerd door AdCon Online Marketing.