‘Minister, betrek alle schoolvakken bij nieuw leerplan, geef maatwerk ruimte’

Classici curriculumadvies Selfie met Sappho:

DEN HAAG, 31 oktober 2019 – De Vereniging van Classici in Nederland (VCN) dringt er bij minister drs A. (Arie) Slob op aan alsnog alle schoolvakken een volwaardige plaats te geven in de verdere voorbereiding van het nieuwe leer- en onderwijsplan, Curriculum.nu. Ook pleit de VCN voor maatwerk in de aanloop naar de curriculumherziening. De VCN maakt zich ernstig zorgen over de inhoud van het vak Griekse en Latijnse Taal en Cultuur (GLTC) als de politiek de lestijd voor het kerncurriculum met dertig procent vermindert. Voorzitter Jet van Gelder van de VCN zei dit vandaag in perscentrum Nieuwspoort bij de presentatie van het curriculumadvies Selfie met Sappho voor de klassieke talen en cultuur.
Het rapport Selfie met Sappho is hier in zijn volledigheid te lezen.

Van Gelder is vooral bezorgd dat bij inkrimping van de lestijd voor het kerncurriculum in het nauw komt ‘wat wij als kernvernieuwing van ons nieuwe curriculum zien: de integratie van taal en cultuur in het curriculum én de reflectie op het eigene en het vreemde, wat leidt tot persoonlijke vorming en burgerschap. Juist dat zijn de twee kernpunten van het nieuwe curriculum. De tekst dient onverminderd centraal te blijven staan, maar de vernieuwingen maken het vak – dat al 2.500 jaar bestaat – 21st century proof’.

Van Gelder bood het advies (zie over titel onder Selfie met Sappho) tijdens de presentatie aan voorzitter drs Th. (Theo) Douma van Curriculum.nu aan. Om geen tijd te verliezen dringt de VCN bij de voorbereiding van het nieuwe leerplan aan op maatwerk. Van Gelder: ‘Ook op korte termijn valt met herzieningen op ons vakgebied al veel winst te boeken voor leerlingen en leraren, en daarmee voor de samenleving’. De VCN behartigt de belangen van classici in het voortgezet en universitair onderwijs en van de vakken GLTC waarin zij lesgeven.

Groot maatschappelijk belang

De VCN nam deel aan Curriculum.nu vanuit de benadering van haar kernboodschap – ‘Klassieken verbinden de moderne samenleving’ – die ook is opgenomen in het advies. Van Gelder: ‘De klassieken staan voor een groot maatschappelijk belang. Zo zijn ze in staat uiteenlopende bevolkingsgroepen met elkaar te verbinden’. De klassieken hebben bewezen 2.500 jaar te kunnen overleven, stelt Van Gelder vast. ‘Hoe? Doordat generaties door de eeuwen heen steeds bij de klassieken antwoorden op hun actuele vragen hebben gevonden. Zo blijken de klassieken voor ieder tijdsgewricht relevant.’

De klassieken maakten ondanks aangedragen kandidaten van formaat tot teleurstelling van de VCN geen deel uit van de ontwikkelteams voor de curriculumherziening. Het vakgebied GLTC heeft hieraan dan ook geen rechtstreekse bijdrage kunnen leveren. Van Gelder: ‘Ook gelet op het vakoverstijgende karakter van ons vakgebied is dat een gemiste kans voor Curriculum.nu. We menen ook dat ons vak heel wat bij kan dragen aan belangrijke leergebieden als burgerschap, intercultureel bewustzijn en persoonlijke ontwikkeling. Bovendien daagt het vakgebied GLTC leerlingen uit tot excellentie en brengt het hen een uitstekend gevoel bij voor de Nederlandse taal’.

Toetsen bij achterban

In goed overleg met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de organisatie van Curriculum.nu stelde de VCN hierop een zogeheten volgteam in. Dat sprak met en reageerde op stukken van de ontwikkelteams Nederlands, Moderne vreemde talen, Burgerschap, Kunst & cultuur en Mens & maatschappij. Het volgteam van VCN schreef ook zelf een curriculumadvies: Selfie met Sappho, Een nieuw curriculum voor de vakken GTC en LTC (zie op: www.klassieken.nu). Van Gelder: ‘We wilden geen stuurlui aan wal zijn. Het vak GLTC verlangt uiteraard ook zelf een curriculumadvies. Stap voor stap toetsten we dit langs allerlei wegen bij onze leden en andere betrokkenen’.

Het advies aan minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media volgt de lijn van het programma van Curriculum.nu en bevat dan ook een visie, grote opdrachten en bouwstenen. Van Gelder noemt het ‘alleszins de moeite waard nader te onderzoeken hoe deze en andere adviezen uitgewerkt kunnen worden tot kerndoelen en tot eindtermen voor de bovenbouw’. De ontwikkelteams leverden eerder deze maand bouwstenen op voor de onderbouw, het volgteam van VCN ook voor de bovenbouw.

Selfie met Sappho

‘Geen verschijnsel karakteriseert de huidige tijd beter dan de selfie’, schrijft de VCN over de titel van het advies. ‘Het gaat tegenwoordig om jezelf en om beeld. Daarbij ga je graag met beroemdheden/influencers op de foto. Sappho is zo iemand, een Griekse dichteres die ons in haar teksten een kijkje in haar eigen (liefdes)leven geeft. Verdieping in de gedichten van Sappho en haar wereld zet aan tot nadenken over jezelf en jouw wereld. Samen met Sappho kijk je in de spiegel van je scherm en wie zie je dan? De schoolvakken GTC en LTC stellen leerlingen in staat om het beeld dat zij van zichzelf en hun omgeving hebben (hun selfie) te verrijken met mensen en teksten uit de Oudheid.’

Voor het advies Selfie met Sappho nodigde de VCN bovendien prof. dr F.P. (Frits) van Oostrom uit een bijdrage te leveren. Onder de titel Het kampvuur der Klassieken merkt hij op: ‘De Nederlandse classici hebben in de afgelopen decennia een grote zelfredzaamheid getoond, plus niet te onderschatten inno­vatiekracht op onderwijsgebied’. Van Oostrom, zelf neerlandicus, noemt classici ‘de fysici onder de alfa’s’. ‘Waar het precies door komt zou ik niet durven zeggen, maar voor het gegeven als zodanig sta ik in: de Klassieken trekken kwaliteit aan.’

Levend verleden

‘Het heeft helemaal niets met valse pretenties of snobisme te maken als men de grote betekenis erkent van de Klassieken voor onze cultuur in een zeer brede zin; als men die overdraagt aan nieuwe generaties en deze zelfs een beetje durft te vieren’, meent Van Oostrom. ‘Geef onze classici vertrouwen, zou ik zeggen, en vooral de ruimte om hun ding te blijven doen. Klassieker uitgedrukt: besef waar we de term curriculum (puntnu) aan danken. Laat dat vooral geen dode letter worden, maar levend verleden kunnen zijn.’


'‘Minister, betrek alle schoolvakken bij nieuw leerplan, geef maatwerk ruimte’' has no comments

Be the first to comment this post!

Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published.

Deze website is onderdeel van de Vereniging Classici Nederland en gerealiseerd door X11 Creatie.