De eed van Hippocrates

Foto: Jacques Rene Duval

 

Iedereen die voor arts heeft gestudeerd, heeft hem afgelegd: een eed of gelofte waarin hij of zij belooft het belang van de patiënt voorop te stellen, niets te doen dat de patiënt schaadt en zich te houden aan het beroepsgeheim.

Die eed is gebaseerd op de eed die de Griekse arts Hippocrates zijn leerlingen liet afleggen op het eiland Kos. Die tekst uit omstreeks 400 voor Christus toont opvallend veel overeenkomsten met de moderne artseneed. Medische kennis die niet op straat hoort te liggen, ‘zal ik geheim houden en niemand openbaren’.

Opvallend zijn de passages die van toepassing zijn (of lijken) op euthanasie en abortus. ‘Nooit zal ik, om iemand te gerieven, een dodelijk middel voorschrijven of een raad geven die, als hij wordt gevolgd, de dood tot gevolg heeft.’ En: ‘Nooit zal ik een vrouw een instrument voorschrijven om een miskraam op te wekken’. Abortus en euthanasie komen niet meer voor in de moderne artseneed die de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst en de Vereniging van Samenwerkende Universiteiten in Nederland gebruiken. De artsen van het kleine Nederlands Artsenverbond – een beroepsvereniging van christelijke signatuur – werken nog wel steeds volgens de oorspronkelijke eed van Hippocrates.


Tagged:


'De eed van Hippocrates' has no comments

Be the first to comment this post!

Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published.

Deze website is onderdeel van de Vereniging Classici Nederland en gerealiseerd door X11 Creatie.