Belang van de klassieken voor burgerschapsonderwijs

Minister Slob (CU) wil dat scholen meer aandacht besteden aan goed burgerschapsonderwijs. Daarvoor stelt hij een wetswijziging voor en startte hij in juni een internetconsultatie waar iedereen kan meepraten over het wetsvoorstel. Het is belangrijk dat ook de visie uit de klassieke hoek wordt meegenomen. De Klassieken hebben immers de basis gelegd voor de moderne samenleving. Vanuit de VCN daarom de oproep om deel te nemen aan de internetconsultatie. En wees er snel bij, reageren kan nog tot en met dinsdag 3 juli.

Het wetsvoorstel van minister Slob is een reactie op bestaande problemen van scholen. Tussen scholen bestaan veel verschillen in de hoeveelheid en kwaliteit van hun burgerschapslessen. Niet alle scholen slagen er in de kernwaarden van respect voor de rechtstaat, democratie en de medemens goed over te brengen. Een wetswijziging biedt de minister heldere richtlijnen en toezicht voor scholen. In het wetsvoorstel valt onder meer te lezen dat leerlingen meer moeten weten over respect voor, en kennis van de basiswaarden van de, democratische rechtsstaat. In de eerste reacties op het voortel van Slob viel te lezen dat een aantal docenten vond dat scholieren hierover genoeg leren bij geschiedenis of maatschappijleer, maar ook klassieke talen bieden juist de handvatten waarmee middelbare scholieren de beschaving leren te begrijpen. ‘Onze vakken moeten zowel de bouwstenen van de samenleving als van het curriculum zijn’, aldus VCN-voorzitter Jet van Gelder.

Deelname en respect voor de maatschappij kunnen niet losstaan van de Oudheid. Grieken en Romeinen vormen niet alleen de basis van onze cultuur en rechtsstaat. Ze bieden ook de spiegel waarmee alle volgende generaties hun identiteit vormden. Maatschappelijk betrokken burgers kunnen dus niet zonder de inzichten uit de Atheense Democratie en de Romeinse Republiek.'Belang van de klassieken voor burgerschapsonderwijs' has no comments

Be the first to comment this post!

Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published.

Deze website is onderdeel van de Vereniging Classici Nederland en gerealiseerd door X11 Creatie.