Zonne-energie

Zonne-energie

Nu we steeds meer op zoek gaan naar vervangers voor fossiele brandstoffen, is zonne-energie aan een opmars bezig. In het landschap verschijnen parken met zonnepanelen en ze verschijnen ook op steeds meer daken.

De oude Grieken dachten al na over de mogelijkheden van zonnewarmte. De filosoof Aristoteles zag in dat de zon een onuitputtelijke bron van energie is en boog zich over de vraag hoe je de zon kon gebruiken voor het verwarmen van huizen in de winter.

De Romeinse architect Vitruvius zag de manier waarop de Griekse huizen gebruik maakten voor zonne-energie en beschreef in zijn standaardwerk De Architectura de grote mogelijkheden voor woningen en badhuizen. De Romeinen ontwikkelden de heliocamini: door glas of mica omgeven ruimtes die ze gebruikten om hun badhuizen te verwarmen. Archeologen vonden een heliocaminus in de villa van Keizer Hadrianus in Tivoli.

Bekend is ook het verhaal van Archimedes, die tijdens de Slag bij Syracuse een zonnespiegel van brons zou hebben gebruikt om de Romeinse vloot in brand te steken. Verschillende wetenschappers en de makers van het programma Mythbusters hebben geprobeerd om dit na te doen, met wisselend succes.'Zonne-energie' has no comments

Geef als eerste commentaar hierop!

Wil je jouw gedachten delen?

Your email address will not be published.

Deze website is onderdeel van de Vereniging Classici Nederland en gerealiseerd door AdCon Online Marketing.