Plastische chirurgie

Mooi zijn lijkt belangrijker dan ooit. Op televisie en in reclames, overal zien we mooie mensen, en wie niet tevreden is met zijn uiterlijk kan zich tegenwoordig zelfs opgeven voor een televisieprogramma om zich te laten opereren.

Maar het schoonheidsideaal bestond ook al in de klassieke oudheid. De term ‘plastische chirurgie’ is afgeleid van het Griekse plastikos, dat zich het beste laat vertalen als ‘vorm geven’.

De Grieks-Romeinse arts Galenus beschreef in een van zijn boeken neuscorrecties en ooglidcorrecties, en ook in het standaardwerk De Medicina van Aulus Cornelius Celsus komt de nose job voor. In De Medicina vinden we nog meer cosmetische ingrepen, bijvoorbeeld een borstverkleining bij een heel dikke man en het herstellen van de voorhuid bij mannen die waren besneden. Vooral Joodse mannen die wilden integreren in de Romeinse samenleving lieten dat doen.

Een andere populaire ingreep was het weghalen van littekens; dat was zowel gewild bij soldaten die gewond waren geraakt in de strijd als bij ex-slaven, die striemen op de rug of brandmerken lieten weghalen om de fysieke herinnering aan hun verleden uit te wissen.'Plastische chirurgie' has no comments

Be the first to comment this post!

Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published.

Deze website is onderdeel van de Vereniging Classici Nederland en gerealiseerd door X11 Creatie.