Het VCN informatie- en inspiratiepakket

Door Jet van Gelder, voorzitter VCN

Bij dezen presenteert de Vereniging Classici Nederland u het informatie- en inspiratiepakket Klassieken.nu. Dit pakket is allereerst gebaseerd op de Kernboodschap, zoals wij die een jaar geleden formuleerden: ‘Klassieken verbinden moderne samenleving.’ Vanuit deze Kernboodschap zijn wij het afgelopen jaar aan het werk gegaan om enerzijds de beleidsmakers in Den Haag te laten zien dat de Klassieken relevantie hebben voor de moderne samenleving. Anderzijds haalden velen inspiratie uit deze kernboodschap om het elan van de Klassieken in hun eigen omgeving over het voetlicht te brengen. Classici uit deze laatste groep leverden het afgelopen jaar bijdragen voor de website Klassieken.nu.

Ik denk dat álle classici in Nederland deze collegae erkentelijk mogen zijn voor het feit dat zij hun ervaringen wilden delen: dit levert nu een inspirerend informatiepakket op, waarbij de redacteuren van dit pakket hun best hebben gedaan om te laten zien dat deze activiteiten feitelijk naadloos aansluiten op de Kernboodschap. Klassieke Talen is een vakoverstijgend vak: taal, literatuur, geschiedenis, filosofie, kunst en architectuur komen allemaal samen in deze discipline. En de voorbeelden die in dit informatiepakket te vinden zijn laten zien dat juist waar het vakoverstijgende optimaal bereikt wordt, de leerling zichzelf overstijgt en groeit als mens.

We zijn nu in de tijd van het jaar waarin leerlingen uit het basisonderwijs kiezen voor een vervolgopleiding. Ook voor deze groep is het inspiratiepakket bedoeld: waarom zou je een gymnasiumopleiding kiezen? Wat kunnen de Klassieke Talen voor jou betekenen? Ik denk dat dit pakket voor elk wat wils biedt. Maar ook lezers die al wat verder zijn met hun opleiding of die zelfs hun schooltijd al ver achter zich hebben liggen, zullen zeker geprikkeld worden om te reflecteren op de waarde van de klassieken voor hen persoonlijk.
Dat is voor iedereen anders – en dat maakt de Klassieken relevant en uniek!

Bekijk het informatie- en inspiratiepakket via deze link.'Het VCN informatie- en inspiratiepakket' has no comments

Geef als eerste commentaar hierop!

Wil je jouw gedachten delen?

Your email address will not be published.

Deze website is onderdeel van de Vereniging Classici Nederland en gerealiseerd door AdCon Online Marketing.