Lustrumessayprijs Nederlands Klassiek Verbond

In 2018 viert het Nederlands Klassiek Verbond (NKV), partner van Klassieken.nu, zijn zestiende lustrum, met als lustrumthema ‘Rome en de Nederlanden’. In samenwerking met de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) schrijft het NKV een essayprijs uit. Ambitieuze auteurs worden uitgedaagd om een tekst te schrijven die ingaat op de vraag: Wat zou onze samenleving onthouden zijn als de Grieks-Romeinse cultuur niet zou hebben bestaan?

Voor scholieren is er een aparte categorie. Zij worden gevraagd, te essayeren over de kwestie of er in het huidige onderwijs nog wel plaats is voor het antieke Griekenland en Rome. Per categorie is er een totale geldprijs van 1.250 euro beschikbaar – een royale som, die vriendelijk ter beschikking is gesteld door de KHMW (het Jan Brouwer Fonds) en door Labrys Reizen. Afhankelijk van het juryoordeel kan het prijsgeld ook over meerdere personen worden verdeeld.

De beste essays zullen in december 2018 worden gepubliceerd in het jubileumnummer van Hermeneus, het tijdschrift van het NKV. Inzendingen bestaan uit een nog ongepubliceerd Nederlandstalig essay van 1.500 à 2.000 woorden. Iedere auteur mag participeren met niet meer dan één tekst. Kandidaten zenden hun essay, voorzien van een kort curriculum vitae en contactgegevens, voor 15 augustus 2018, klokke 23.59 uur, in pdf-vorm per e-mail aan de secretaris van de jury (secretaris1@nkv.nl). Rond 1 oktober 2018 zal het oordeel van de jury bekend worden gemaakt. In november 2018 zullen de beide prijzen worden uitgereikt op een feestelijke bijeenkomst in het Hodshon Huis te Haarlem (de zetel van de KHMW).

De jury verheugt zich op talentvolle teksten van talentvolle mensen!

Samenstelling van de jury:

  • Jan Spoelder, classicus, directeur van de KHMW en oud-voorzitter NKV (voorzitter)
  • Siward Tacoma, classicus, secretaris hoofdbestuur NKV (secretaris)
  • drs. Astrid Helstone, romaniste en juriste
  • Michel Krielaars, chef boeken NRC Handelsblad, schrijver
  • mr. Arend Soeteman, em. hoogleraar Encyclopedie der Rechtswetenschap en Rechtsgeleerdheid (Vrije Universiteit Amsterdam)
  • Rosita Steenbeek, schrijfster
  • dr. Katelijn Vandorpe, hoogleraar Oude Geschiedenis (Universiteit van Leuven)

Lees meer over het NKV-lustrum op de lustrumwebsite.'Lustrumessayprijs Nederlands Klassiek Verbond' has no comments

Geef als eerste commentaar hierop!

Wil je jouw gedachten delen?

Your email address will not be published.

Deze website is onderdeel van de Vereniging Classici Nederland en gerealiseerd door AdCon Online Marketing.