Even voorstellen: minister Arie Slob

Nieuwe regering, nieuwe ministers. Op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben zich twee nieuwe bewindspersonen gesetteld. Minister van OCW is Ingrid van Engelshoven (1966, D66). Daarnaast is er de nieuwe minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media Arie Slob (1961, ChristenUnie). Wie is hij ook al weer en wat kunnen we van hem verwachten als de minister zonder portefeuille die zich bezig gaat houden met de curriculumherziening in het voortgezet onderwijs? Zelf zegt Slob het een grote eer te vinden om als oud-leraar (geschiedenis en maatschappijleer) aan de slag te gaan bij ‘het ministerie van de toekomst’.

Met Rutte III zijn er twee bewindspersonen gekomen op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Waar minister van OCW Ingrid van Engelshoven (D66) de begroting onder zich heeft, is de ministerpost van Arie Slob (CU) betreffende Basis- en Voorgezet  Onderwijs en Media er eentje zonder portefeuille. Desalniettemin zal hij zich met grote onderwerpen bezighouden. Zo heeft de kersverse minister al een ultimatum boven zijn hoofd hangen vanwege salariseisen in het primair onderwijs. Hij krijgt van actiegroepen tot 5 december de tijd om meer geld vrij te maken voor een beter salaris en minder werkdruk voor basisschoolleraren. Lukt dat niet, dan blijven de scholen op 12 december opnieuw een dag dicht.

Daarnaast zal Slob zich gaan bezighouden met de curriculumherziening in het voortgezet onderwijs. In het regeerakkoord van Rutte III kwam de curriculumherziening ook aan bod:

Samen met onderwijzers, leerlingen, ouders, het vervolgonderwijs en het beroepenveld wordt de afgesproken herziening van het onderwijscurriculum doorgezet. Deze wordt in 2019 wettelijk verankerd. Hiermee wordt het funderend onderwijs voor vakken als Nederlands, rekenen en wiskunde meer toekomstbestendig gemaakt en komt er meer aandacht voor digitale geletterdheid en praktische vaardigheden. Ook worden de kerndoelen aangescherpt voor techniek, burgerschap en seksuele diversiteit.’

De eerste stappen zijn al gezet. Onder de noemer Curriculum.nu konden docenten en schoolleiders zichzelf en hun scholen deze herfst opgeven om deel te nemen aan ontwikkelteams en ontwikkelscholen. Deze zullen vanaf 2018 aan de slag gaan met de vraag wat leerlingen in het onderwijs moeten kennen en kunnen.

Als oud-docent geschiedenis en maatschappijleer weet Slob goed hoe het is om voor de klas te staan en hoe politieke besluiten op school doorgevoerd worden. Ook tijdens zijn politieke loopbaan als Tweede Kamerlid en later fractievoorzitter van de ChristenUnie heeft hij zich beziggehouden met onderwijsvraagstukken. Zo was hij in 2012 initiatiefnemer van de ‘Onderwijsverzoendag’. Deze dag verenigde de vertegenwoordigers van onderwijsbonden en –koepels en de onderwijswoordvoerders uit de Tweede Kamer om de verhoudingen tussen het onderwijsveld en de politiek te normaliseren.

Zelf zegt Slob het ministerschap op zich te hebben genomen voor alle Nederlandse leerlingen en hun docenten: “Onderwijs gaat over de toekomst van onze kinderen en jongeren. Voor hen wil ik minister zijn. En voor hun docenten en leerkrachten, die vanaf de eerste schooldag tot de laatste diploma-uitreiking werken om de gaven en talenten van leerlingen te laten bloeien.”

Bronnen:
Rijksoverheid.nl: ‘Bewindspersoon Arie Slob’ .
Parlement.com: ‘Parlement en politiek: Arie Slob‘.
Reformatorisch Dagblad, 19 maart 2012: ‘Grote onderwijsverzoendag ChristenUnie geslaagd’.
Nu.nl, 26 oktober 2017: ‘Profiel Arie Slob.‘
Algemeen Dagblad, 4 november 2017: ‘Leraren komen met ultimatum.’
Trouw, 8 november 2017: ‘Arie Slob is de grote verzoener.’'Even voorstellen: minister Arie Slob' has no comments

Geef als eerste commentaar hierop!

Wil je jouw gedachten delen?

Your email address will not be published.

Deze website is onderdeel van de Vereniging Classici Nederland en gerealiseerd door AdCon Online Marketing.