Weet je weinig over democratie? Vraag het de Klassieken!

Wat weten Nederlandse middelbare scholieren over democratie en de rechtstaat? Bar weinig blijkt vandaag (9 november) uit nieuwsberichten in de Volkskrant en NRC next. De koppen liegen er niet om:  ‘Over democratie leren ze bar weinig’ en ‘Scholier loopt niet echt warm voor rechtsstaat’. Uit internationaal vergelijkend onderzoek blijkt dat Nederlandse scholieren minder kennis van de rechtsstaat hebben dan leeftijdsgenoten in andere Europese landen. Hier liggen kansen voor lessen over de Klassieken!

De Klassieken geven je toegang tot de inspiratiebron van onze democratische rechtsstaat en van de waarden die aan de basis liggen van onze samenleving. Ze geven richting aan de ontwikkeling van Nederlandse scholieren tot volwaardige burgers. Bovenstaande komt rechtstreeks uit de VCN Kernboodschap en geeft goed weer welke rol GLTC speelt in de kennisontwikkeling van Nederlandse middelbare scholieren over democratie, burgerparticipatie en de rechtsstaat.

Zo kun je een les over democratie bijna niet beginnen zonder de Griekse oorsprong van het woord te bespreken. Hoe anders leg je uit dat het Nederlandse woord afstamt van de Griekse woorden dèmos (volk) en kratein (heersen, regeren), en dat dit dus letterlijk ‘volksheerschappij’ betekent. En ook een link tussen de directe democratie bij de oude Grieken en de discussie rondom het bindend referendum of burgerinitiatieven kan snel gemaakt worden.

Het is dan ook niet voor niets dat de Klassieke talen bij de komende curriculumherziening in het onderwijs onderdeel kunnen uitmaken van de leergebieden ‘Burgerschap’ , ‘Mens en Maatschappij’ en ‘Kunst en Cultuur’.  De Klassieken verbinden ons immers met ons eigen verleden en met het verleden van onze samenleving.

Lees verder:

Klassieken.nu: ‘De inschrijving van ontwikkelteams voor Curriculum.nu is nu geopend’.
De Volkskrant, 9  november 2017: ‘Scholier loopt niet echt warm voor rechtsstaat’.
NRC Next, 9 november 2017: ‘Over democratie leren ze bar weinig’.'Weet je weinig over democratie? Vraag het de Klassieken!' has no comments

Geef als eerste commentaar hierop!

Wil je jouw gedachten delen?

Your email address will not be published.

Deze website is onderdeel van de Vereniging Classici Nederland en gerealiseerd door AdCon Online Marketing.