Jari Dahmen: ‘Dit alles was zo speciaal dat alle leerlingen Latijn gegrepen waren’

Jari Dahmen deed in 2013 eindexamen op het Ignatius Gymnasium Amsterdam. Van hem ontvingen we onderstaande testimonial.

 

Mijn naam is Jari Dahmen en ik heb in het examenjaar van 2013 eindexamen gedaan op het Ignatius Gymnasium. In de zesde klas kregen we klassiek onderwijs in Latijn van een zeer inspirerende docente. Als eindexamenonderwerp behandelden we verschillende Latijnse teksten (brieven en tractaten) van de Romeinse filosoof Seneca (4 BC – 65 AD).

Niet alleen het correct doch vrij vertalen van zijn teksten stond centraal, vooral de wijze lessen van de Stoïcijnse filosofie. Het behandelen van de Hellenistische grondbeginselen van de Stoa ging vlot en naarmate het jaar vorderde kwamen we terecht bij de diepere betekenissen van deze leerzame filosofie.

De manier waarop onze docente in het verlengde van Seneca ons nieuwe inzichten gaf over de betekenis van het leven, over de manier waarop we met het lot om kunnen en misschien wel moeten gaan, over de balans tussen wetenschappelijke nieuwsgierigheid en publiekelijk sociaal optreden, over de geniale opvatting dat rijkdom niet meer is dan de juiste mentale instelling: dit alles was zo speciaal dat alle leerlingen Latijn gegrepen waren.

Juist dát onderwijs betreffende de manier van leven was voor onze jonge klas destijds zeer leerzaam. Dat hebben we allemaal meegenomen en zullen we nooit meer vergeten.

 

Berlijn, april 2015. De Tranquilitate Animi 17:10: “nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit”(Dit betekent: “Groot talent zonder een vleugje waanzin bestaat niet”)'Jari Dahmen: ‘Dit alles was zo speciaal dat alle leerlingen Latijn gegrepen waren’' has no comments

Geef als eerste commentaar hierop!

Wil je jouw gedachten delen?

Your email address will not be published.

Deze website is onderdeel van de Vereniging Classici Nederland en gerealiseerd door AdCon Online Marketing.