Enquête: Bouwstenen

De ontwikkelingen binnen curriculum.nu bleken een goede aanleiding om de vakken GLTC opnieuw tegen het licht te houden: hoe borgen we de klassieken voor de 21e eeuw, hoe houden we het vak relevant in een snel veranderende samenleving? Welke nieuwe nuances en accenten zouden gelegd kunnen worden – met behoud van het goede uit het verleden?

De antwoorden op deze vragen zijn te vinden in respectievelijk de Visie, de Grote Opdrachten en de Bouwstenen, die het VCN-volgteam verwoord heeft. De Visie beschrijft het doel en de inhoud van het vakgebied (waarom en waartoe?) , de zeven Grote Opdrachten verwoorden de essentie van het leergebied (wat heeft het vak GLTC de samenleving te bieden?) en in de Bouwstenen worden de Grote Opdrachten uitgewerkt naar de kennis en vaardigheden die de leerling verwerft in de les.

Nog éénmaal vragen wij u via deze digitale weg om uw mening. We waren blij met de reacties op de Visie en de Grote Opdrachten: nu we aan het eind van onze ‘opdracht’ komen, horen we graag wat u van de Bouwstenen vindt. Net als bij de Visie en de Grote Opdrachten, zullen de reacties verwerkt worden in de Bouwstenen, alvorens wij ons rapport aan minister Arie Slob aanbieden.

Bouwstenen: uw mening draagt bij

Algemeen: Schematische weergave van de drie fases van het project en hun onderlinge verbondenheid

Grote Opdracht 1: Taal geeft toegang tot teksten
Bouwsteen 1.1: Taalverwerving en het ontsluiten van teksten
Bouwsteen 1.2: Taalbeschouwing en de taalkundige analyse en interpretatie van teksten

Grote Opdracht 2: Teksten en andere cultuuruitingen hebben een bedoeling
Bouwsteen 2.1: Vorm en betekenissen van teksten
Bouwsteen 2.2: Contextualiseren van kunstuitingen

Grote Opdracht 3: Teksten en andere cultuuruitingen geven inzicht in klassiek gedachtegoed
Bouwsteen 3: Cultuuruitingen gebruiken als bron

Grote Opdracht 4: Kunst en literatuur uit later tijd bieden verschillende perspectieven op antieke cultuuruitingen
Bouwsteen 4: Receptie

Grote Opdracht 5: Actualisatie verheldert de oudheid en toont de relevantie van de oudheid voor nu
Bouwsteen 5: Actualisatie

Grote Opdracht 6: Reflectie op het vreemde en eigene draagt bij aan het ontdekken en ontwikkelen van een eigen identiteit
Bouwsteen 6: Persoonlijke relevantie (OF: oordeelsvorming)

Grote opdracht 7: Reflecteren op maatschappelijke processen, morele dilemma’s en actuele thema’s in Griekse of Latijnse teksten
Bouwsteen 7: Wisselen van perspectief

Geef uw mening over de Bouwstenen

Algemeen
Vindt u dit overzicht van de Visie, Grote Opdrachten en Bouwstenen een goede samenvatting van de doelen van het vak GLTC nu en in de toekomst? Ik ben het met deze samenvatting...

Zeer EensEensOneensZeer OneensWeet ik niet

U kunt hier uw eventuele aanvullingen en opmerkingen noteren.Taal geeft toegang tot teksten.
Bouwstenen 1.1: Taalverwerving en het ontsluiten van teksten
Bouwstenen 1.2: Taalbeschouwing en de taalkundige analyse en interpretatie van teksten
Bouwstenen 1.1 en 1.2 beschrijven de kennis en vaardigheden die horen bij het onderdeel taalverwerving en taalbeschouwing. Bent u het eens met de inhoud van deze bouwstenen? Ik ben het...

Zeer EensEensOneensZeer OneensWeet ik niet

Wat zou u nog toe willen voegen aan deze bouwstenen? U kunt hier uw eventuele aanvullingen en opmerkingen noteren.Teksten en andere cultuuruitingen hebben een bedoeling
Bouwsteen 2.1: Vorm en betekenissen van teksten
Bouwsteen 2.2: Contextualiseren van kunstuitingen
Bouwstenen 2.1 en 2.2 beschrijven de analyse van teksten en andere cultuuruitingen en de contextualisering daarvan. Bent u het eens met de inhoud van deze bouwstenen? Ik ben het...

Zeer EensEensOneensZeer OneensWeet ik niet

Wat zou u nog toe willen voegen aan deze bouwstenen? U kunt hier uw eventuele aanvullingen en opmerkingen noteren.

Teksten en andere cultuuruitingen geven inzicht in klassiek gedachtegoed
Bouwsteen 3: Cultuuruitingen gebruiken als bron
Bouwsteen 3 beschrijft de kennis en vaardigheden die leerlingen verwerven als zij teksten en andere klassieke uitingen beschouwen als cultuur-historische bron. Bent u het eens met de inhoud van deze bouwsteen? Ik ben het...

Zeer EensEensOneensZeer OneensWeet ik niet

Wat zou u nog toe willen voegen aan deze bouwsteen? U kunt hier uw eventuele aanvullingen en opmerkingen noteren.Kunst en literatuur uit later tijd bieden verschillende perspectieven op antieke cultuuruitingen
Bouwsteen 4: Receptie
Bouwsteen 4 beschrijft de kennis en vaardigheden die horen bij het onderdeel receptie. Bent u het eens met de inhoud van deze bouwsteen? Hiermee ben ik het...

Zeer EensEensOneensZeer OneensWeet ik niet

Wat zou u nog toe willen voegen aan deze bouwsteen? U kunt hier uw eventuele aanvullingen en opmerkingen noteren.Actualisatie verheldert de oudheid en toont de relevantie van de oudheid voor nu.
Bouwsteen 5: Actualisatie
Bouwsteen 5 beschrijft de kennis en vaardigheden die horen bij het onderdeel actualisatie. Bent u het eens met de inhoud van deze bouwsteen? Ik ben het...

Zeer EensEensOneensZeer OneensWeet ik niet

Wat zou u nog toe willen voegen aan deze bouwsteen? U kunt hier uw eventuele aanvullingen en opmerkingen noteren.Reflectie op het vreemde en eigene draagt bij aan het ontdekken en ontwikkelen van een eigen identiteit
Bouwsteen 6: Persoonlijke relevantie (OF: oordeelsvorming)
Bouwsteen 6 beschrijft hoe teksten en andere cultuuruitingen de leerling in staat stellen meer over zichzelf te weten te komen. Bent u het eens met de inhoud van deze bouwsteen? Ik ben het...

Zeer EensEensOneensZeer OneensWeet ik niet

Wat zou u nog toe willen voegen aan deze bouwsteen? U kunt hier uw eventuele aanvullingen en opmerkingen noteren.Reflecteren op maatschappelijke processen, morele dilemma’s en actuele thema’s in Griekse of Latijnse teksten
Bouwsteen 7: Wisselen van perspectief
Bouwsteen 7 beschrijft hoe teksten en andere cultuuruitingen leiden tot socialisatie van de leerling en toekomstig (wereld)burger. Bent u het eens met de inhoud van deze bouwsteen? Hiermee ben ik het...

Zeer EensEensOneensZeer OneensWeet ik niet

Wat zou u nog toe willen voegen aan deze bouwsteen? U kunt hier uw eventuele aanvullingen en opmerkingen noteren.Algemene gegevens


Deze website is onderdeel van de Vereniging Classici Nederland en gerealiseerd door X11 Creatie.