Nieuws

0

Burgerschap van Cicero tot Kennedy

“Zoete naam van vrijheid; o uitstekend recht van onze staat”, zo bejubelde Cicero het Romeinse burgerrecht in 70 v. Chr. Wie in het oude Rome burger was, kon zich verzekeren van allerlei rechten en privileges. Zo kon een Romeins burger (daar gaat het Cicero hier om) niet zo maar gemarteld worden. Maar meer nog dan…

0

Klassieken verbinden, juist nu

17 december 2020 | Door Bosco Smit, voorzitter Vereniging Classici Nederland Veelvuldig werd er in de afgelopen maanden uitgesproken dat er behoefte is aan meer of betere burgerschapsvorming. Het thema burgerschap stond in Nederland enige tijd zelfs bovenaan de politieke agenda. Vragen als: Wat moet de burger in de democratische rechtstaat allemaal kennen en kunnen,…

0

Vooruitblik – quid novi

Door Bosco Smit en Jet van Gelder De zomervakantie is ten einde, de scholen starten hun activiteiten. Leraren en leerlingen zien er na maanden van thuisonderwijs en de daaropvolgende, welverdiende vakantie naar uit weer op school met elkaar aan de slag te gaan. Spannend blijft natuurlijk de vraag in hoeverre de lessen op school zelf,…

0

Kamercommissie OCW hoort voorzitter VCN

De Vereniging Classici Nederland (VCN) wil, ook wegens het vakoverstijgende karakter van de klassieken, nadrukkelijk deelnemen in het hart van het vervolg van curriculum.nu, voorzien van de nodige steun. Die boodschap bracht voorzitter Jet van Gelder van de VCN met klem voor het voetlicht in de hoorzitting die de Tweede Kamer op 27 januari jl. in Den Haag…

0

VCN presenteert advies Selfie met Sappho

Oproep aan minister: ‘Betrek alle vakken bij Curriculum.nu’ Classici willen volwaardig worden betrokken bij de verdere voorbereiding van het nieuw leer- en onderwijsplan Curriculum.nu. Dat zei VCN-voorzitter Jet van Gelder bij de presentatie van het eindrapport van het VCN Volgteam, donderdagmiddag 31 oktober in het Haagse perscentrum Nieuwspoort. Het eindrapport Selfie met Sappho bevat het…

0

‘Minister, betrek alle schoolvakken bij nieuw leerplan, geef maatwerk ruimte’

Classici curriculumadvies Selfie met Sappho: DEN HAAG, 31 oktober 2019 – De Vereniging van Classici in Nederland (VCN) dringt er bij minister drs A. (Arie) Slob op aan alsnog alle schoolvakken een volwaardige plaats te geven in de verdere voorbereiding van het nieuwe leer- en onderwijsplan, Curriculum.nu. Ook pleit de VCN voor maatwerk in de…

0

Presentatie voorstellen Ontwikkelteams

De Ontwikkelteams van Curriculum.nu hebben op donderdag 10 oktober 2019 hun voorstellen aangeboden aan Minister Arie Slob. Zij kozen er voor deze officiële overhandiging te laten plaatsvinden in een school: het Montaigne Lyceum in Den Haag. In de overvolle aula van deze school voor vmbo-kader tot en met gymnasium kreeg elk van de negen ontwikkelteams…

0

Curriculumherziening en de klassieken

Op 10 oktober 2019 publiceerden de ontwikkelteams van curriculum.nu hun voorstellen voor de curriculumherzieningen. Voorzitter Jet van Gelder van de Vereniging van Classici Nederland (VCN) reageert hierop in een brief aan minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (zie hieronder). In deze brief gaat Van Gelder in op de betrokkenheid van de VCN bij…

0

Prinsjesdag – Hoeden in de Oudheid

Nu Prinsjesdag voor de deur staat, richten de ogen zich naar vrouwelijke politici, en met name naar de velerlei hoofdtooien waarmee ze ten tonele komen op de derde dinsdag in september. Politici gebruiken deze hoeden vaak als politiek statement. Ook de oudheid kent een rijke collectie aan hoofddeksels, sommige met een sterke politieke boodschap, die…

0

Uw mening telt

Wat hebben de klassieken onze samenleving te bieden? Hoe kunnen we zorgen dat in het gymnasiaal onderwijs, en daarbuiten, duidelijk wordt voor welke vragen we terecht kunnen bij de vakken Grieks en Latijn? Welke opdrachten krijgen deze vakken mee van de 21e eeuw? Grote vragen, waar het VCN-volgteam zich de zomermaanden mee bezig houdt. In…

Deze website is onderdeel van de Vereniging Classici Nederland en gerealiseerd door X11 Creatie.