Politiek oorverdovend stil over onderwijs

Beeldbepalende ontwikkelingen komen zelden geleidelijk. Dat konden we op 22 november weer eens ervaren. En toch, ook aan deze grote verschuiving in de Nederlandse politiek was al het nodige voorafgegaan. Wat die ontwikkelingen precies geweest zijn, zal komende maanden beslist voer voor politicologen zijn.

Een 16de eeuwse schrijver in Duitsland wist het al: Tempora mutantur, nos et mutamur in illis, de tijden veranderen en wij veranderen met hen mee. Overigens gaf deze onbekende wel blijk van kennis van de Romeinse dichter Ovidius (43 v. Chr. – 17/18 n. Chr.). Hij schreef immers in zijn door de eeuwen heen veel gelezen werk, Metamorphoses (XV, 165): omnia mutantur, nihil interit, alles verandert, niets gaat verloren. Aan dat laatste houden veel mensen zich nu vast.

Ovidius (bron: cultura.hu)

Er wordt volop gespeculeerd over de vraag wat de gevolgen voor het beleid zullen zijn onder het nieuwe kabinet. Opvallende afwezige in al deze discussies: het onderwijs. Waarmee overigens een duidelijk geval van continuïteit ontstaat ten opzichte van de periode van vóór de verkiezingen. Ook in de verkiezingsdebatten ging het zelden over de opleiding van de jeugd.

Gaat het zo goed in het onderwijs dat nieuwe beleidsvoorstellen niet nodig zijn? Dat lijkt mij sterk. Het lerarentekort legt op alle niveaus van ons bestel de bijl aan de wortel van de kwaliteit. Verontrustend dus dat onze politici er zo weinig aandacht voor lijken te hebben. Misschien dat verkenner Ronald Plasterk met zijn achtergrond in het onderwijs hier een rol kan spelen…

Staat het onderwijs dan stil? Dat zeker niet! In deze rubriek heb ik al meermalen aandacht besteed aan de vakvernieuwing, speciaal die van de klassieke talen. De vakvernieuwingscommissie van Grieks aan Latijn ligt helemaal op schema om aan het eind van dit schooljaar haar definitieve rapport te kunnen presenteren. De tussenrapportages worden door veel classici gelezen en van deskundig commentaar voorzien.

Als voorzitter van de Vereniging van Classici in Nederland (VCN) ben ik trots op de enorme bereidheid tot meedenken onder mijn vakcollegae. Zo’n betrokkenheid maakt duidelijk hoe belangrijk wij classici ons onderwijs vinden voor onszelf, maar natuurlijk vooral voor onze leerlingen. De klassieken hebben veel te bieden en dat lezen we expliciet in het werk van de vakvernieuwingscommissie.

En dus blijft het onderwijs in de klassieken voortdurend in ontwikkeling. Maar dat weten we al sinds ca. 500 v. Chr. toen de presocratische filosoof Herakleitos zijn beroemd geworden uitspraak deed: πάντα ῥεῖ, panta rhei, alles vloeit. Zo zijn we continu getuige van alle beweging om ons heen. In het proces van vakvernieuwing mogen wij behalve toeschouwer ook een rol van vormgever vervullen. En dat doen de classici van Nederland met heel veel inzet en enthousiasme. Dat biedt, gelukkig, veel hoop voor alle gymnasiumopleidingen in ons land.

Ik wens u allen mooie feestdagen en een voorspoedig 2024!

Bosco Smit
voorzitter Vereniging van Classici in Nederland


'Politiek oorverdovend stil over onderwijs' has no comments

Geef als eerste commentaar hierop!

Wil je jouw gedachten delen?

Your email address will not be published.

Deze website is onderdeel van de Vereniging Classici Nederland en gerealiseerd door AdCon Online Marketing.