Res Novae

Door Bosco Smit | Res novae. Letterlijk vertaald: “Nieuwe zaken/situatie”. Deze woorden hadden voor veel Romeinen bepaald geen positieve klank. De uitdrukking werd gebruikt voor revolutie, een situatie waar menig Romein beducht voor was. Als classicus heb ik mijn hoop echter gevestigd op de Res novae waarmee de Vakvernieuwingscommissie (VVC) Klassieke Talen over enige tijd naar buiten komt.

De VVC is in januari aan de slag gegaan. Hier heeft de Vereniging van Classici in Nederland (VCN) lang naar uitgezien. Bovendien is de Advieskring (AK) die directe feedback zal gaan geven aan de VVC ook inmiddels gevormd. Daarmee is de organisatie van het vakvernieuwingstraject rond. We kunnen nu vol voor de inhoud gaan.

De lezer herinnert het zich: eind 2019 presenteerde de VCN Selfie met Sappho, onze blik op de toekomst van het onderwijs in de klassieken. Na drie jaar wachten kunnen we nu aan de slag om de contouren geschetst in Selfie in concrete plannen te gaan omzetten. Hier word ik heel vrolijk van.

Voor het bestuur van de VCN is nu dus ook een, bijna, nieuwe situatie ontstaan. Nieuw, omdat wij ons naast de gebruikelijke activiteiten nu ook echt praktisch kunnen gaan richten op de vakvernieuwing. Maar ook ‘bijna nieuw’, omdat we gelukkig ervaring hebben opgedaan met terugkoppeling naar de classici in het land ten tijde van het schrijven van Selfie.

Opnieuw ziet het VCN-bestuur het als zijn taak de verbinding te vormen tussen Vakvernieuwingscommissie en Advieskring enerzijds en de classici in het land en Den Haag anderzijds. We zijn dus hard bezig de Feedbacksessies te organiseren. Tijdens de Jaarconferentie van de VCN op 18 maart zullen we het hele plaatje communiceren.

Intussen gaat ook het gebruikelijke werk verder. De eindexamens komen weer in beeld. Deze editie zal de eerste worden sinds 2020 waarvoor geen aanpassingen worden gemaakt. Dit jaar dus geen extra herkansing en geen ‘duimvak’, zoals in 2021 en 2022. Onder leerlingen levert dat enige spanning op. Hebben zij immers net als hun voorgangers niet geleden onder de coronamaatregelen? Hebben zij de door lockdowns opgelopen achterstanden al helemaal ingehaald? Het bewijs zal geleverd worden in de komende examenronde. Voor de docenten van vakken die veel oefening vragen, zoals de klassieke talen, zijn het extra spannende tijden. Het VCN-bestuur zal de ontwikkelingen met meer dan de gewone belangstelling volgen. Tijdens de examenbesprekingen zullen wij ook aan dit onderwerp apart aandacht besteden.

Het bestuur ziet ook enorm uit naar de Jaarconferentie. Bijzonder fijn dat we elkaar weer gewoon kunnen ontmoeten. Dat is ons tijdens de NaZoCo uitstekend bevallen. Het komt de kwaliteit van de gedachtenwisseling alleen maar ten goede.

Voor mij persoonlijk ontstaat zo na drie jaar voorzitterschap ook een Res nova (enkelvoud van res novae): nog niet eerder immers mocht ik een jaarvergadering in fysieke vorm leiden. En dit is een revolutie waar ik met plezier naar uitkijk. Vanuit dit perspectief ben ik dan maar gewoon een slechte Romein. Daar voel ik mij helemaal oké bij, want ik verheug mij er zeer op mijn collegae-classici op 18 maart in Utrecht te mogen begroeten.

Fac ut valeatis!


'Res Novae' has no comments

Geef als eerste commentaar hierop!

Wil je jouw gedachten delen?

Your email address will not be published.

Deze website is onderdeel van de Vereniging Classici Nederland en gerealiseerd door AdCon Online Marketing.