Curriculumherziening: waar staan we nu?

Het is voor het eerst dat de Tweede Kamer de deuren aan de  Bezuidenhoutseweg dit jaar sluit voor de zomer. In 2021 betekende het einde van het parlementaire jaar ook het -voorlopige – einde van het Binnenhof als onderdak voor de parlementaire democratie. Het afgelopen jaar zag de uiteindelijke formatie van nieuw Kabinet-Rutte, en het op gang komen van de curriculumherzieningen. In de rust van de zomer een kort overzicht van wat er is gebeurd, en wat er nog te wachten staat.

Met de komt van een nieuwe bewindsman, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs Dennis Wiersma, kwam ook de curriculumherziening uit de ijskast. De herziening gaat door, ditmaal onder de titel Actualisatie of Vakvernieuwing (eerder:  Onderwijs 2032 of Curriculum.nu), en met een nieuwe koers. Centraal in deze nieuwe koers staan de basisvaardigheden: onderwijs in bepaalde kernvakken verdienen het meeste aandacht, en krijgen dus als eerste een nieuw curriculum. Een eerdere discussie over welke schoolvakken precies vallen onder deze vaardigheden (burgerschapsles? Aardrijkskunde?)  lijkt inmiddels goeddeels beslecht: Rekenen, Taal, Burgerschap en Digitale vaardigheden vormen het vierspan basisvaardigheden die van deze onderwijsminister prioriteit krijgen in het ontwikkelen van nieuwe curricula.

Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) heeft daarbij een sleutelrol. Vanuit SLO worden zogenaamde vakvernieuwingscommissies uitgerust en begeleid om aan nieuwe curricula, kerndoelen en eindtermen te werken. Teams rond de vakken die vallen onder de basisvaardigheden zijn inmiddels al aan de slag. Andere schoolvakken volgen later. Het curriculum wordt ontworpen op meerdere schoolniveaus voor zowel het PO als het VO.

De klassieke talen worden meegenomen in het kielzog van de basisvaardigheden. Onze vakvernieuwingscommissie gaat januari 2023 aan de slag. VCN is nauw bij deze commissie betrokken. Selfie met Sappho, bundeling van eerder werk en inzicht, wordt voor VCN het uitgangspunt voor de werkzaamheden.

Zowel in het Parlement als op scholen zullen er in de zomer weinig ontwikkelingen zijn. In september beginnen de vakvernieuwingscommissie hun werk. Te verwachten valt dat de beginnende controverse rond burgerschap goed is oor de nodige media-aandacht naarmate het proces rond burgerschapsonderwijs vordert. Basisvaardigheden als Nederlands en Rekenen/Wiskunde hebben daarentegen alleen medestanders: Politiek Den Haag reageert eensgezind op berichten dat de leesvaardigheid onder scholieren steeds verder afneemt.

De corona-jaren hebben die ontwikkeling alleen maar versneld. Naarmate onderzoeken en rapporten de schade van de pandemie steeds verder blootleggen, lijkt het waarschijnlijk dat ook het gevoel van urgentie bij de Kamer en op het ministerie steeds groter wordt. Wat dat betreft staan belangrijke tijden te wachten.


'Curriculumherziening: waar staan we nu?' has no comments

Geef als eerste commentaar hierop!

Wil je jouw gedachten delen?

Your email address will not be published.

Deze website is onderdeel van de Vereniging Classici Nederland en gerealiseerd door AdCon Online Marketing.