Sprongen vooruit

Door Bosco Smit | Voor de Romeinen in de oudheid begon het jaar in maart. Ook voor ons zit daar een kern van waarheid in: nu op scholen de regels verder zijn versoepeld, basisscholieren tijdens een open dag echt op “de middelbare” kunnen kijken, en de lente aanbreekt, lijkt 2022 pas echt op gang te komen. 

Ook voor het onderwijs in de Klassieken komt de vaart er weer in: juist deze maand is duidelijk geworden dat onze vakken bij de actualisering van kerndoelen en examenprogramma’s meegaan met de eerste groep van vakken, waar ook wiskunde en de moderne vreemde talen al toe behoorden.  Dit voor een betere afstemming met de andere talen.

De VCN is blij met deze sprong vooruit. Naast deze ontwikkeling bij SLO, de organisatie die zich bezighoudt met het ontwikkelen van het nieuwe curriculum, heeft ook het ministerie van OCW een subsidieaanvraag van de VCN positief beoordeeld, waarmee we de middelen krijgen om gedurende het traject van de actualisatie in den lande uitgebreid in gesprek te gaan met onze leden en andere geïnteresseerden. De opzet om met regelmaat de classici in het hele land te consulteren over de ontwikkelingen is tijdens het traject dat uitmondde in de presentatie van Selfie met Sappho uitstekend bevallen. Deze wijze van terugkoppeling vragen en collegae bij het proces betrekken, bleek effectief en verbindend. 

Hoewel de herziening van het curriculum over de breedte met horten en stoten verloopt, kunnen we tot ons genoegen constateren dat al het werk voor Selfie met Sappho zijn vruchten afwerpt. SLO zal binnenkort een vakvernieuwingscommissie instellen waarin classici met Selfie in de hand kunnen werken aan een nieuw curriculum. Vanuit dit uitgangspunt komen wij in ieder geval beslagen ten ijs. 

Zo lijkt maart 2022 een veelbelovend begin te zijn van een uitdagend jaar. Hoewel het coronavirus hier en daar nog de kop opsteekt, is het kunst de draad zo goed mogelijk op te pakken. Hoofddoel blijft leerlingen aan te steken met de fascinatie en het enthousiasme dat de klassieken oproepen: Laten zien hoe mooi de Klassieken onze moderne samenleving kunnen verbinden. In het verlengde daarvan werken we daarom ook verder aan de herziening van het curriculum, en de integratie van de eindtermen op de examens. Maar ook voor ons docenten geldt, dat we steeds die verbondenheid met de oudheid moeten opzoeken. Ad fontes, en met de blik vooruit. 

Bosco Smit is voorzitter van de Vereniging Classici Nederland.


'Sprongen vooruit' has no comments

Geef als eerste commentaar hierop!

Wil je jouw gedachten delen?

Your email address will not be published.

Deze website is onderdeel van de Vereniging Classici Nederland en gerealiseerd door AdCon Online Marketing.