Curriculum en de Kamer: waar waren we gebleven?

31 maart 2022 |Curriculum en de Kamer: Een overzicht in vogelvlucht
Eind maart en begin april vergadert de Kamer na een lange tijd weer over het curriculum. De bezetting van de Kamer is sinds de laatste vergadering – uiteraard-  veranderd. Dat geldt natuurlijk ook voor de minister. Van alles wat veranderd is, en wat hetzelfde bleef, biedt dit artikel een beknopt overzicht.

De vaste Kamercommissie OCW heeft op het gebied van onderwijs inmiddels een aantal routiniers. Dat zijn vooral Paul van Meenen (D66, 3479 dagen) en Harm Beertema (PVV, 4305 dagen). Langere ervaring hebben ook Peter Kwint (SP 1834 dagen), Lisa Westerveld (GroenLinks, 1834 dagen) en René Peters (CDA, 1834 dagen). De VVD en de PvdA leverden na 17 maart nieuwe Kamerleden:  Mariëlle Pauw (VVD, 365 dagen) en Habtamu de Hoop (PvdA, 365 dagen). SGP’er Roelof Bisschop (3479) heeft ook een langere staat van dienst, maar voor kleinere partijen is het notoir lastig bij alle commissiedebatten aanwezig te zijn. Datzelfde probleem heeft de ChristenUnie, wier fractievoorzitter Gert Jan Seegers dit jaar ook onderwijswoordvoerder is. Toonaangevend voor de richting van de Kamercommissie blijven, op volgorde van zetelaantallen in de hele Kamer: D66 (24), PVV (17), CDA (14), SP (9) en GroenLinks (8).

De nieuwe bewindspersoon is sinds 10 januari minister Dennis Wiersma namens de VVD. Volgens goed gebruik verscheen na zijn aantreden een aantal interviews, bijvoorbeeld in NRC. Inzichtelijk was ook een portret in FD. Net als enkele Kamerleden (Van Meenen, Beertema, Peters) heeft hij een (bescheiden) onderwijsachtergrond; van 2004 tot 2005 volgde hij een lerarenopleiding geschiedenis. Het vermelden waard is zijn vicevoorzitterschap van de landelijke studentenvakbond LSvB in 2009-2010. Op een haar na mistte hij daar aftredend voorzitter Lisa Westerveld, die van 2007 tot 2009 aldaar de hamer zwaaide.

Eerdere stappen in de curriculumherziening zijn terug te vinden in de Wetenschappelijke Curriculumcommissie. Voorzitter daarvan is Roel Kuiper, ooit ook Eerste Kamerlid voor de ChristenUnie, de partij van vorig Onderwijsminister Arie Slob. Het meeste werk van deze commissie is gedaan, al worden nog tussenadviezen verwacht deze maand, en in september en december 2023. Een eindadvies is voorzien in 2024. Dit uiteraard tenzij het roer (wederom) wordt omgegooid. Donderdag 31 maart vertelt de Curriculumcommissie de Kamer over haar gedane en nog te verrichten zaken.

Een ander reeds lopend project vormen de werkzaamheden van de Stichting Leerplanontwikkeling of SLO. In opdracht van minister Slob werkt SLO aan nieuwe eindtermen, kerndoelen en herzieningen. Woensdag 30 maart waren ze te gast in de Kamer om hun activiteiten toe te lichten.

Het nieuwe Kabinet presenteerde in haar coalitieakkoord een aantal plannen voor het onderwijs. Hoofdlijnen zijn ten eerste een ‘Masterplan Basisvaardigheden’: lezen, schrijven en rekenen. De gelden van het Nationaal Programma Onderwijs worden hierbij ingezet. Ook Burgerschap moet bij deze basisvaardigheden horen. Ten tweede kan kansengelijkheid op de aandacht van het Kabinet rekenen. Samenhangend daarmee wordt de aansluiting tussen basis- en voortgezet onderwijs veranderd. Differentiatie, het kiezen van schoolniveau, kan worden aangepast (door het bijvoorbeeld uit te stellen in een brede brugklas), en ook een maatwerkdiploma (diploma op meerdere schoolniveaus) wordt genoemd.

In de twee maanden van zijn ambtstermijn zijn de pijlen van minister Wiersma vooral gericht op de voortsluimerende coronacrisis (afschalen van maatregelen, ventilatie), de geldstroom om achterstanden door corona tegen te gaan (het Nationaal Programma Onderwijs, verlengd met twee jaar) en de opkomst en uitwassen van privaat onderwijs (een uitwerking van de doelstelling om kansengelijkheid te vergroten; bijzonder dringend door het vele NP Onderwijs-geld dat nu voor privaat onderwijs wordt gebruikt).

Met feitelijk nog maar twee maanden achter de rug is het echter nog te vroeg om echte hoofdlijnen in het nieuwe Onderwijsbeleid te kunnen onderscheiden. Reden te meer om scherp in de gaten te houden wat de Kamer op 6 april te zeggen en ook niet te zeggen heeft, over de Wetenschappelijke Curriculumcommissie, SLO en de aanpassingen in het Curriculum.


'Curriculum en de Kamer: waar waren we gebleven?' has no comments

Geef als eerste commentaar hierop!

Wil je jouw gedachten delen?

Your email address will not be published.

Deze website is onderdeel van de Vereniging Classici Nederland en gerealiseerd door AdCon Online Marketing.