Per aspera ad astra?

In de tiende maand van de formatie zijn de vier formerende partijen eruit. Kabinet Rutte IV kan zijn personele invulling krijgen en in het nieuwe jaar aan de slag gaan. Ik ben vooral benieuwd naar de concrete plannen met het voortgezet onderwijs. Het coalitieakkoord spreekt van “stimuleren (van) brede en verlengde brugklassen met oog voor de talenten van elke leerling. We bevorderen doorstroom en differentiatie om leerlingen maximale kansen te geven in het voortgezet onderwijs.” (p.20).

Met deze woorden kunnen we veel kanten op. In elk geval zijn het idealen waar niemand echt tegen zal zijn. Dat onderwijs leerlingen maximale kansen moet geven, lijkt mij evident. Dat is stimulerend voor de leerlingen en goed voor onze (toekomstige) maatschappij. Hetzelfde geldt voor het oog hebben voor de talenten van elke leerling.

Een sterke kant van het onderwijs in de klassieke talen is juist dat het de leerling uitnodigt vele talenten tegelijk in te zetten en te ontwikkelen. Dat is vaak niet gemakkelijk, maar leidt wel tot mooie resultaten en tevredenheid. Over moeilijke wegen naar de sterren, zoals het Latijnse spreekwoord zegt.

Als Vereniging van Classici in Nederland (VCN) zijn wij er van overtuigd dat wij met ons onderwijs kansengelijkheid kunnen bevorderen. Daarom zoeken we voortdurend naar wegen om ook leerlingen te bereiken die niet bekend zijn met het gymnasium, maar daar wel veel plezier aan kunnen beleven.

Overigens blijkt het gymnasium in verschillende Europese landen een behoorlijk andere inhoud te hebben. Onder de titel “Zij van het gymnasium” kunt u daarover meer lezen. We geven in de nieuwsbrief ook meteen een kijkje in de tiende maand. Dan weet u meteen dat de vier partijen een Romeins jaar aan de slag zijn geweest. Ik hoop dat op hun werk in elk geval voor het onderwijs ook het spreekwoord van toepassing is: per aspera ad astra!

Fijne feestdagen en een gezond en voorspoedig 2022!

Bosco Smit


'Per aspera ad astra?' has no comments

Geef als eerste commentaar hierop!

Wil je jouw gedachten delen?

Your email address will not be published.

Deze website is onderdeel van de Vereniging Classici Nederland en gerealiseerd door AdCon Online Marketing.