Presentatie voorstellen Ontwikkelteams

De Ontwikkelteams van Curriculum.nu hebben op donderdag 10 oktober 2019 hun voorstellen aangeboden aan Minister Arie Slob. Zij kozen er voor deze officiële overhandiging te laten plaatsvinden in een school: het Montaigne Lyceum in Den Haag. In de overvolle aula van deze school voor vmbo-kader tot en met gymnasium kreeg elk van de negen ontwikkelteams gelegenheid om zijn voorstel toe te lichten.

De middag begon met een markt waar de ontwikkelteams met de ontwikkelscholen hun praktijkvoorbeelden etaleerden. Bijzonder verheugend waren de gesprekken met vertegenwoordigers van verschillende ontwikkelteams: zij roemden de samenwerking met het VCN-Volgteam. Expliciet gaven zij aan dat ze de feedback van het VCN-Volgteam als waardevol hebben ervaren.

Na de markt begon de officiële overhandiging van de negen voorstellen. Minister Slob ging, vergezeld door de directeur van Curriculum.nu, Ingrid Brummelman, de negen ontwikkelteams af. Zij namen korte interviews af met de ontwikkelteams, waardoor elk team de kans kreeg een pitch te lanceren. Belangrijke sleutelwoorden hierbij waren: transparant en verbinding.

De minister beloofde vervolgens zorgvuldig met dit vele werk te zullen omgaan en prees de inzet van de leden van de ontwikkelgroepen.
Tot slot mocht Theo Bouma, de voorzitter van de coördinatiegroep, het advies van de coördinatiegroep toelichten. Hij noemde het uniek dat zij dit werk in zo’n hecht verband hebben uitgevoerd. De uiteindelijke overhandiging van dit advies liet hij over aan Pieter Lossie, voorzitter van het LAKS, die na een vlammend betoog een enorme ovatie kreeg. Over ongeveer een maand komt de komen met een eerste reactie.

De VCN zal uiterlijk 1 november het advies van het Volgteam aan de minister overhandigen.

Foto afkomstig van Curriculum.nu.


'Presentatie voorstellen Ontwikkelteams' has no comments

Be the first to comment this post!

Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published.

Deze website is onderdeel van de Vereniging Classici Nederland en gerealiseerd door X11 Creatie.