Curriculumherziening en de klassieken

Op 10 oktober 2019 publiceerden de ontwikkelteams van curriculum.nu hun voorstellen voor de curriculumherzieningen. Voorzitter Jet van Gelder van de Vereniging van Classici Nederland (VCN) reageert hierop in een brief aan minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (zie hieronder). In deze brief gaat Van Gelder in op de betrokkenheid van de VCN bij het werk van de ontwikkelteams. Ook kondigt zij hierin de presentatie aan van het adviesrapport dat het zogeheten VCN-Volgteam formuleerde. Met dit adviesrapport willen VCN en partners bijdragen aan curriculumvernieuwing voor de klassieken.

De brief valt hier in zijn volledigheid te lezen.


Tekst uit de brief:

‘Klassieken verbinden de moderne samenleving’, luidt de kop van onze kernboodschap.[1] Vanuit die wetenschap participeert de Vereniging van Classici Nederland (VCN) volop in de voorbereiding van de beoogde curriculumherziening die onder de naam curriculum.nu vorm krijgt. Hieronder ga ik daar graag op in. Eerst en vooral hoopt de VCN dat alle schoolvakken in het vervolgtraject van curriculum.nu voluit mee kunnen doen en dat er straks ruimte is voor maatwerk: ook op korte termijn valt met herzieningen op ons vakgebied al veel winst te boeken voor leerlingen en leraren, en daarmee voor de samenleving.

De ontwikkelteams voor de curriculumherziening geven hun adviezen hiervoor nu, onder woorden gebracht in visie, grote opdrachten en bouwstenen, aan u als minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media.

Ook de VCN draagt samen met partners bij aan de voorbereiding van de curriculumherziening. Eerder droeg VCN voor de ontwikkelteams enkele voortreffelijke kandidaten aan. Maar helaas bleek het niet begaanbaar een classicus/classica op te nemen in één van de betrokken ontwikkelteams. Het vakgebied Griekse en Latijnse Taal en Cultuur (GLTC) heeft dan ook geen rechtstreekse bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van curriculum.nu. Ook gelet op het vakoverstijgende karakter van ons vakgebied leek dat een gemiste kans voor curriculum.nu.

Niettemin hebben we ons vanuit de kernboodschap en vanuit het oogmerk van curriculum.nu – kennis en vaardigheden voor het onderwijs van de toekomst in beeld brengen – onverminderd constructief op willen stellen. Om mee te denken met de betrokken ontwikkelteams stelde de VCN een soort schaduw-ontwikkelteam in, het zogeheten volgteam. Onze vereniging deed dit in goed overleg met uw ministerie en de organisatie van curriculum.nu.

Het volgteam stond en staat in nauw contact met de ontwikkelteams voor Nederlands, MVT, Burgerschap, Kunst&Cultuur en Mens&Maatschappij, omdat ons vakgebied overlappingen kent met elk van deze gebieden. We menen ook dat ons vak heel wat bij kan dragen aan belangrijke leergebieden als burgerschap, intercultureel bewustzijn en persoonlijke ontwikkeling. Bovendien daagt het vakgebied Griekse en Latijnse Taal en Cultuur leerlingen uit tot excellentie en brengt het hen een uitstekend gevoel bij voor de Nederlandse taal. Ook dat brengt onze kernboodschap voor het voetlicht.

Van de genoemde ontwikkelteams volgden we iedere stap van het proces, waarop we steeds digitaal feedback leverden. Ook voerden we gesprekken met vertegenwoordigers van verschillende ontwikkelteams. Maar we wilden niet alleen vanaf de wal commentaar leveren; het vak GLTC verlangt uiteraard ook zelf een visie, grote opdrachten en bouwstenen. Stap voor stap toetsten we die langs allerlei wegen bij onze leden en andere betrokkenen. Het VCN-Volgteam hoopt haar advies voor ‘curriulum.nu’ eind deze maand aan u te overhandigen. Tevens hoopt VCN dat alle schoolvakken in het vervolgtraject voluit mee kunnen doen en dat er straks ruimte is voor maatwerk: ook op korte termijn valt met herzieningen op ons vakgebied al veel winst te boeken voor leerlingen en docenten, en daarmee voor de samenleving.

Intussen zouden we niet onvermeld willen laten dat de ontwikkelteams in onze waarneming uiterst correct te werk zijn gegaan. Dat gold ook de communicatie van ontwikkelteams met VCN. Het doorlopen proces was zorgvuldig en transparant. Niet in de laatste plaats stelden de medewerkers van curriculum.nu en uw ministerie zich behulpzaam op jegens ons. Wij hebben dat zeer gewaardeerd en maken hiervoor dan ook graag een compliment. Bovenal menen we dat het alleszins de moeite waard is nader te onderzoeken hoe de adviezen uitgewerkt kunnen worden tot kerndoelen en tot bouwstenen voor de bovenbouw, waarbij het ons overigens nog een hachelijke onderneming lijkt het huidige curriculum tot 70% terug te brengen.

Hoogachtend,

Jet (H.) van Gelder
voorzitter Vereniging van Classici Nederland

 

[1] klassieken.nu/kernboodschap-vereniging-classici-nederland-vcn/.


'Curriculumherziening en de klassieken' has no comments

Be the first to comment this post!

Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published.

Deze website is onderdeel van de Vereniging Classici Nederland en gerealiseerd door X11 Creatie.