Wegenbouw

De Romeinen, met hun praktische inslag, waren de klassieke meesters van de wegenbouw. In 312 voor Christus legden ze hun eerste grote weg aan: de beroemde Via Appia die leidde van Rome naar de zuidelijke stad Brindisi (Brundisium). Eeuwen later hadden de Romeinen een wegennet aangelegd van tienduizenden kilometers. Ook Nederland had belangrijke Romeinse wegen: die tussen de belangrijke forten Nijmegen en Maastricht en de grensweg langs de zuidelijke oever van de Rijn.

De Romeinen probeerde hun wegen zo praktisch mogelijk aan te leggen. Landmeters berekenden de kortste route. De wegen waren meestal een meter of 5 breed; een fundering van zand, kleinen stenen en grind met een bestrating van grote stenen daar bovenop. Aan de zijkanten lagen vaak greppels om regen af te voeren.

In de eerste plaats dienden de wegen om legers in staat te stellen zich snel te verplaatsen. Koeriers gebruikten de wegen veel om boodschappen over te brengen. Maar ook gewone Romeinen gebruikten de weg om van A naar B te reizen. Langs de weg vond je dan ook veel tabernae: herbergen waar je kon rusten en iets kon eten.


'Wegenbouw' has no comments

Be the first to comment this post!

Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published.

Deze website is onderdeel van de Vereniging Classici Nederland en gerealiseerd door X11 Creatie.