Diploma’s en examens

Het is weer de tijd van schooltassen aan de vlaggenstok: door het hele land zien middelbare scholieren hun gezwoeg in de examentijd beloond met een diploma. In de klassieke oudheid hadden die woorden een heel andere betekenis: scholing was iets voor de elite en iets dat leek op openbaar onderwijs was in de verste verte nog niet te bekennen.

Het woord diploma is afgeleid van het oud-Griekse werkwoord diplo-oo, dat verdubbelen betekent. Een diploma was dan ook een dubbelgevouwen oorkonde of brief. Dat kon van alles zijn: een aanbevelingsbrief, een vrachtbrief, een officiële akte dat je Romeins burger was en dus burgerrechten had, een vrijgeleide waarmee je vrij door het rijk kon reizen of een brief van de keizer waarin hij je een bepaald voorrecht verleende. Pas veel later kreeg het woord de betekenis ‘bewijs van bekwaamheid’.

De Latijnse betekenis van het woord examen komt dicht in de buurt van de huidige. Het is afgeleid van het werkwoord examinare, dat onderzoeken betekent en dat is juist wat we in examentijd doen: het onderzoeken van iemands kennis.


'Diploma’s en examens' has no comments

Be the first to comment this post!

Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published.

Deze website is onderdeel van de Vereniging Classici Nederland en gerealiseerd door X11 Creatie.