Maten en gewichten

De oude Romeinse maten zijn nog terug te vinden in de tegenwoordige tijd, met name in Engeland. De kleinste Romeinse gewichtseenheid, de uncia (27,79 gram) wordt daar nog steeds gebruikt als de ounce. Ook het Romeinse libra of pondus, 327,45 gram) is daar nog steeds in zwang als pound, afgekort lb.

Ook de voet en de mijl zijn nog steeds gangbare maten in de Angelsaksische landen. De Romeinse voet (pes) stond gelijk aan 29,6 centimeter. De Romeinse mijl, 1481 meter, is afgeleid van mille passus, waarbij een passus gelijk stond aan vijf voet.

Overigens zijn de aan de Romeinen ontleende lengtematen in de loop van de eeuwen gegroeid. Een mijl telt tegenwoordig 1,6 kilometer, een voet 30,4 centimeter.

In de rest van de wereld werden de oude maten aan het eind van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw vervangen door het metrieke stelsel, dat was ontwikkeld in Frankrijk. In Nederland kwamen de gram, de kilogram, de centimeter, de meter en de kilometer in 1820 in plaats van de oude maten.

 'Maten en gewichten' has no comments

Be the first to comment this post!

Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published.

Deze website is onderdeel van de Vereniging Classici Nederland en gerealiseerd door X11 Creatie.