Ontwikkelteam Engels/ Moderne vreemde talen op bezoek bij volgteam VCN

Op 21 juni jl. bezochten drie leden van het Ontwikkelteam Engels/moderne vreemde talen een bijeenkomst van het volgteam van de VCN. Binnen het VCN-volgteam worden de tussenproducten van de ontwikkelteams van curriculum.nu geëvalueerd en van feedback voorzien. Deze feedback wordt vervolgens aan de ontwikkelteams meegegeven.

In deze ontmoeting kwam eerst het meest recente tussenproduct van het ontwikkelteam ter sprake. Hierbij kwamen de overeenkomsten en verschillen tussen de betrokken vakken aan de orde. Bij moderne vreemde talen krijgt ‘communicatie’ een andere inhoud dan bij GLTC. Het ontwikkelteam Engels/MVT ziet het actief spreken van de taal als een van de belangrijkste thema’s en ook een waar al op de basisschool veel aandacht naar toe moet gaan.

Bij GLTC ligt de nadruk sterker op passieve taalverwerving aan de hand van teksten. Ook het onderwerp ‘taal en cultuur’ kwam aan bod. Door het ontwikkelteam wordt taal als sociaal en cultureel fenomeen gezien, waarbij het talenonderwijs een maatschappelijke rol vervult. Bij de klassieken is de integratie van taal en cultuur het middel om tot het hoofddoel ‘reflectie op het eigene en vreemde’ te komen. De klassieke cultuur vormt daarmee een ingang om te reflecteren op de eigen omgeving en cultuur en draagt zo bij aan de persoonlijke vorming van de leerling.

Het deed de aanwezige classici veel genoegen dat de leden van het ontwikkelteam zich verdiept hadden in de visie op het vak die afgelopen najaar door de VCN is geschreven en dat ze ook het hele rapport van de Blauwe Broer hadden gelezen. Als recentere bijdragen over GLTC hebben we de leden het artikel van Kokkie van Oeveren in Lampas (jaargang 50, nummer 3 over reflectie op het eigene en vreemde in het klassieke talenonderwijs) en van Marijne de Ferrante in Didactief (juni 2018 over de positie van de klassieken binnen het huidig curriculum) meegegeven.

‘Voor het vervolg stelt VCN de genoemde artikelen ter beschikking van het ontwikkelteam en blijft het volgteam van VCN door middel van zogeheten feedbackloops verder meedenken met dit ontwikkelteam. Binnenkort krijgt het volgteam meer leesmateriaal aangereikt. Ook spraken VCN en ontwikkelteam af elkaar op de hoogte te houden en nauw te blijven samenwerken.'Ontwikkelteam Engels/ Moderne vreemde talen op bezoek bij volgteam VCN' has no comments

Geef als eerste commentaar hierop!

Wil je jouw gedachten delen?

Your email address will not be published.

Deze website is onderdeel van de Vereniging Classici Nederland en gerealiseerd door AdCon Online Marketing.