VCN stelt volgteam in voor Curriculum.nu

Door: Jet van Gelder, voorzitter Vereniging Classici Nederland

Een speciaal volgteam van de VCN gaat de curriculumherziening ‘Curriculum.nu’ intensief monitoren en van advies voorzien. Het bestuur van de Vereniging Classici Nederland (VCN) stelde dit volgteam onlangs in.

Enkele weken geleden kwamen de ontwikkelteams van Curriculum.nu voor het eerst bijeen. Deze teams voor onder andere de aandachtsgebieden Burgerschap, Moderne Vreemde Talen, Kunst & Cultuur en Mens & Maatschappij gaan bouwstenen formuleren die moeten leiden tot een toekomstbestendig curriculum.

Het volgteam van de VCN zal deze groepen van suggesties en commentaar (‘feedback’) voorzien. Ook zal het VCN-team de betrokken ontwikkelscholen monitoren en adviseren.

Na een oproep in de nieuwsbrief van de VCN meldde zich een aantal enthousiaste ‘volgers’ voor het VCN-team, dat in de eerste week van april voor het eerst samenkomt. In die bijeenkomst zal het volgteam de opbrengsten evalueren van de eerste sessies van de ontwikkelteams en deze teams voorzien van commentaar en advies. Zo wil de VCN inhoudelijk bijdragen aan Curriculum.nu en daarmee aan de klassieken en hun maatschappelijk belang (zie hierover ook onze kernboodschap).

Het VCN-bestuur besloot ook na overleg met de leiding van ‘Curriculum.nu’ tot de instelling van dit volgteam. Bij samenstelling van de ontwikkelteams viel, zoals ik in eerdere nieuwsbrieven vertelde, de keus niet op enkele uitstekende classici die zich hiervoor kandideerden. De VCN betreurt het dat het vak GLTC, onderscheidend voor de Nederlandse gymnasia, in geen van de ontwikkelteams vertegenwoordigd is.

Daarmee dreigden de klassieken geen stem te hebben in het kapittel over de bouwstenen voor het nieuwe curriculum. Juist in een tijd ook dat excellentie hoog op de agenda staat, moet er ruimte zijn voor de inbreng van de klassieken. Aan de andere kant is de VCN zich ervan bewust dat wellicht juist het bijzondere, excellente en vakoverstijgende karakter van GLTC het zo moeilijk maakt dit vak in een hokje te plaatsen; de klassieken horen immers thuis in ieder van de hierboven genoemde aandachtsgebieden – en in géén meer dan in een ander. Dat kan al gauw resulteren in een soort keuzestress voor beleidsmakers. Daarom was de opdracht die we ons stelden: Tompoes, verzin een list.

Op de website Klassieken.nu en in de komende nieuwsbrieven houden we u graag op de hoogte van de ontwikkelingen. Uw inbreng en reacties stellen we intussen onverminderd op prijs.'VCN stelt volgteam in voor Curriculum.nu' has 1 comment

  1. 27 december 2017 @ 11:35 ws

    Geen wonder dat de R-K Kerk tot 1982 geen -heidense- Kerstboom op ’t St-Pietersplein plaatste. Wat voor Kerstmis geldt, geldt ook voor Pasen: evenzo leentjebuur bij de Germanen (cf Ostern, Easter).

    Reply


Wil je jouw gedachten delen?

Your email address will not be published.

Deze website is onderdeel van de Vereniging Classici Nederland en gerealiseerd door AdCon Online Marketing.