Een couveuse-kindje in de Klassieke Oudheid

Aad Schulten stuurde ons een verhaal uit de Klassieke Oudheid toe over een te vroeg geboren kindje en hoe de Griekse god Zeus daarmee omging.

 

Door Aad Schulten

 

Koning Cadmus riep in het paleis zijn dochter Semele bij zich: ‘Wat word jij de laatste  tijd toch dik! Of ben je soms zwanger?’
‘Ja, vader, maar ik weet niet van wie: het is zo donker in mijn kamer en hij is altijd snel weer weg.’

De godin Hera hoorde dit gesprek toevallig en dacht: ‘Is mijn man, Zeus, weer op pad achter ’n vrouw aan?’ Hera fluisterde toen in Semele’s  oor: ‘Als je wil weten wie elke nacht bij je is, moet je de volgende keer hem tegenhouden; dan zal hij je soebatten en smeken: laat me alsjeblieft toe! Maar dan moet je hem laten beloven zich te laten zien en wel in zijn ware gedaante.’

Dat deed Semele dus, maar de onbekende man zei: ‘Dat had je nooit moeten vragen; maar nu moet ik doen wat je me vraagt!’ En meteen werd ’t onweer en kwam er een bliksemschicht (dat was Zeus zelf, god van het onweer). Semele werd getroffen en viel dood neer; maar een acht-maanden-baby werd spontaan geboren. Zeus’ hart werd week, hij kreeg meelij met het kindje en redde het van een wisse dood door het baby’tje in zijn dijbeen te naaien!

De Grieken waren in het denken hun tijd vér vooruit: ze bedachten, dat het op een of andere manier mogelijk moest zijn een te-vroeg-geboren baby te redden!


Tagged: , , , ,


'Een couveuse-kindje in de Klassieke Oudheid' has no comments

Be the first to comment this post!

Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published.

Deze website is onderdeel van de Vereniging Classici Nederland en gerealiseerd door X11 Creatie.