Kernboodschap VCN

De Vereniging Classici Nederland heeft een kernboodschap opgesteld, die op deze pagina te lezen is.

 

KLASSIEKEN VERBINDEN MODERNE SAMENLEVING

 

Klassieke talen en cultuur vormen en verbinden. Dat doen ze met machtige verhalen, met sterke beelden en belangrijke vragen. De klassieken verbinden de wereld van vroeger en vandaag, verbinden je eigen wereld met die van de ander. Ze openen je ogen voor wat je deelt met elkaar, in de samenleving van nu. Ze rusten je uit voor je rol in de maatschappij van morgen. De klassieken vormen je voor het leven dat voor je ligt.

Taal

Taal is de sleutel tot begrip; alleen door je nauwkeurig te verdiepen in wat iemand nu werkelijk zegt kun je diegene echt verstaan. Als je de taal begrijpt kun je ook duidelijk maken wat je onder woorden wilt brengen. Als je elkaar begrijpt kun je je verbinden met elkaar, met elkaar samenleven. De klassieken leren je taal te verstaan en zo ook je eigen taal beter te gebruiken.

Taal en cultuur

Taal en cultuur gaan hand in hand. Je verstaat elkaar door dezelfde taal te spreken. Maar je begrijpt elkaar pas door elkaars cultuur te bevatten en zo elkaars woorden te kunnen plaatsen. De klassieken maken je hierin een meester. Je onderzoekt wat je cultuur is en waar die vandaan komt. Je leert verbanden te zien en zo ontwikkel je jezelf in taal en cultuur.

Artes liberales

Het onderwijs in klassieke talen en cultuur heeft verschillende vakdisciplines als kern. De klassieken richten zich zowel op taal als op literatuur, filosofie, kunst en geschiedenis. Hierdoor zijn ze in zichzelf vakoverstijgend. De klassieken zijn het levend bewijs van het ideaal van de artes liberales of liberal arts & sciences.

Op de toppen van je kunnen

De klassieken stimuleren je creativiteit. Ze prikkelen je om samen te werken en om je vermogen te ontwikkelen problemen op te lossen. Ze leren je analyseren en grondig onderzoeken. Je leert scherp te denken en zo ook waarheid en verdichting te onderscheiden. In het begin is dat ingewikkeld maar als je eenmaal goed bezig bent daagt het je bovenal uit. Je ontplooit je op de toppen van je kunnen. Daar sta je niet alleen in. Je doet dat met bevlogen leraren die zelf uit overtuiging kozen voor de klassieken. Hun passie voedt jouw enthousiasme.

Reis door de tijd

De klassieken nemen je, op reis door de tijd, mee naar nieuwe werelden. Ze openen onvermoede vergezichten. Ze verrijken je verbeeldingskracht. De Griekse en Latijnse taal geven je toegang tot de antieke cultuur. Je maakt kennis met ideeën, verhalen en figuren uit de Grieks-Romeinse wereld. De klassieken verbinden je met je eigen verleden: waar komen we vandaan en hoe zijn we geworden wie wij zijn?

Gedeeld verleden, gezamenlijke toekomst

De klassieken geven (jonge) mensen ook toegang tot heden en verleden van de ander. De wereld van de klassieken strekt zich uit van Ganges, Donau en Rijn tot aan Schotland en de Sahara. Nederland kent tal van bevolkingsgroepen. Die beseffen dikwijls niet of nauwelijks dat ze veelal een gedeelde achtergrond hebben, en op deze basis kunnen bouwen aan een gezamenlijke toekomst. De klassieken openen je ogen hiervoor.

Democratische rechtsstaat

De klassieken geven je toegang tot de inspiratiebron van onze democratische rechtsstaat en van de waarden die aan de basis liggen van onze samenleving. Ze geven richting aan je ontwikkeling tot volwaardig burger. Ook daarmee zitten de klassieken in het hart van onderwijs en beleid.

Inlevingsvermogen

Klassieke talen en cultuur bieden je aansprekende voorbeelden om over grote vragen na te denken. Wat je eigen is komt bij de klassieken in aanraking met wat je vreemd is. Je leert hierover na te denken en jezelf hierover indringende vragen te stellen. Hierdoor kun je je beter inleven in omstandigheden en gevoelens van anderen. Zo dragen de klassieken bij aan vorming van wie je bent.

Klassieken inspireren

Ontplooiing van jezelf in relatie tot de ander staat aan de basis van welvaart en welzijn. Daarom zijn de klassieke talen en cultuur van onschatbare waarde voor de mensen die Nederland met elkaar (gaan) maken.'Kernboodschap VCN' has no comments

Geef als eerste commentaar hierop!

Wil je jouw gedachten delen?

Your email address will not be published.

Deze website is onderdeel van de Vereniging Classici Nederland en gerealiseerd door AdCon Online Marketing.